Pro Kuivasjärvi ry:n mittava valuma-aluekunnostushanke päättyy – yli 50 hehtaaria soita ennallistettiin

louhi4

Pirkanmaan historian suurin yksittäinen vesistökunnostushanke on päättymässä. Viimeisiä toimenpiteitä viedään läpi Jylhän kylällä kosteikon tehostamistoimissa.

Vuosien 2019 ja 2021 aikana Pro Kuivasjärvi ry on vienyt läpi Pirkanmaan historiallisen suuren valuma-aluekunnostushankkeen. Kokonaisuudessaan hankkeen budjetti oli 148,000 € ja osa-rahoittajina toimivat Parkanon kaupunki sekä EU-pohjainen Landscape Rewilding-ennallistamisohjelma.

Hankkeen pääpainopistealue oli Kuivasjärven kuormituksen kannalta oleellisimmilla Vataja- ja Nivusjoen reiteillä. Tämän lisäksi ELY-keskuksen hyväksynnällä pystyttiin ennallistamaan myös muita oleellisia kohteita ja parantamaan vedenlaatua. Tiivistäen hankkeessa saatiin perustettua ja/tai toimiltaan tehostettua viisi isoa monitoimikosteikkoa, ennallistettiin yhteensä 54 hehtaaria soita, palautettiin luonnontilaan useita kilometrejä uomia ja torjuttiin kymmenillä kohteilla metsäisten palstojen eroosiota.

Tarkemmin eriteltynä 10 merkittävintä tointa olivat

  1. Salojennevan kosteikon toteuttaminen: Salojennevan kosteikkokokonaisuuden osalta hankkeessa laajennettiin olemassa olevia altaita ja toteutettiin 5 hehtaaria kokonaan uusia altaita hillitsemään kuormitusta
  2. Metsäisten valuma-alueiden ennallistus: Vatajanjärveen laskevien metsäojien altaiden, pohjakynnysten ja eroosiosuojauksen toteuttaminen, yhteensä 1,5 kilometriä
  3. Vatajajärveen tulevan veden Isoahon monitoimikosteikko, 1 hehtaaria
  4. Isokankaan monitoimikosteikon toteuttaminen Nivusjärvestä lähtevään veteen 1 ha
  5. Marjolahden monitoimikosteikon tehostaminen Nivusjärvestä lähtevään veteen 0,75 ha
  6. Lokaluoman monitehokosteikko, laskeutusallas ja tihkupinta, 2 ha, Nivusjärvestä lähtevään veteen
  7. Louhinevan suon ennallistaminen, 35 hehtaaria, ja pohjoisen kuormituksen vesien ohjaaminen Louhinevan 90 hehtaarin kiinteistölle sekä luontaisen uoman ennallistaminen
  8. Kaakkurinevan ennallistaminen, 5 ha, suoennallistus
  9. Lokaluoman uoman ohjaaminen luonnonuomaan Metsähallituksen (Metsätalous Oy) kanssa
  10. Jylhän kylällä monitoimikosteikon päivitys 3,8 hehtaaria ajanmukaiseksi

louhi1Tämän lisäksi toteutettiin pieniä toimia, kuten eroosiontorjuntaa, putkien toiminnan tehostamista, tihku- ja luhtapintojen käyttöönottoa.

Tuloksia tarkasteltaessa voidaan todeta, että Kuivasjärven ulkoisen kuormituksen torjumisessa on otettu tärkeä ja iso askel eteenpäin. Nyt kokonaiskuormituksesta saadaan torjuttua arviolta n. 12%.Yksittäisten osavaluma-alueiden, kuten Lokaluoman osalta, arviotulos on jopa 30-40%. Toimet ovat myös väkeviä ilmastonmuutosratkaisuja hiilen sidonnassa. Voidaankin arvioida, että pohjoisten valuma-alueiden sekä ravinnekuormituksen ehkäiseminen muodostaa lähivuosien avaintoimet.

louhi3Yksittäinen suurin järveä auttava toimi oli Louhinnevan saaminen ennallistamistoimien piiriin sekä yli 35 hehtaarin suon ennallistaminen sekä yläpuolisen n. 500 hehtaarin kuormituksen torjuminen. Tämä jouduttaa myös riekon paluuta alueelle. Järven alapuolisella alueella Lokaluoman toimet ovat todella tärkeitä Jarvanjoen tulevaisuudelle. Pro Kuivasjärvi ry kiittää kaikkia yhteistyötahoja, erityisesti maanomistajia, sekä kaupunkia hankelainasta.

Lokakuussa toimia osittain rahoittava ennallistamisohjelma voitti, osittain Kuivasjärven ansiosta, maailman suurimpiin kuuluvan St Andrews-ympäristöpalkinnon.

Kategoria(t): Toiminta. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.