Linnunsuon kosteikko

Selkien koululaisia kosteikolla, 2015.

Selkien koululaisia kosteikolla, 2015.

Linnunsuon kosteikko on 120 hehtaarin alue Jukajoen valuma-alueella. Sen on perustanut Vapo vuosien 2010-11 kalakuolemien jälkeen. Kosteikolla on kolme vesi-allasta, joiden yhteispinta-ala on noin 60 hehtaaria. Kosteikon sääntöihin voi tutustua täältä. Keväällä 2017 OSK Lumimuutos osti kosteikon.

Tiedote paloturvallisuudesta ja retkeilystä Linnunsuon alueella / Kesä 2019

16.5.2019 Linnunsuon kosteikkoalueella realisoitui pitkään pelätty riski – tulipalo läntisellä alueella. Onneksemme kyseessä oli tällä kertaa vain palon alku, jonka Pohjois-Karjalan pelastuslaitos kävi sammuttamassa retkeilijöiden ilmoituksesta. Palon syy oli todennäköisesti huolimaton tupakantumpin jättäminen alueelle.

OSK Lumimuutos alueen omistajana ja ylläpitäjänä MUISTUTTAA ALUEELLA LIIKKUVILLE, ETTÄ ALUEELLA

  • TUPAKOINTI
  • AVOTULEN TEKO
  • MOOTTORIAJONEUVOILLA LIIIKKUMINEN (poislukien muut oikeuden omistavat maanomistajat)

ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY.

Entisen turvetuotantoalueen paloriski erityisesti kuivien säiden aikaan on erittäin korkea, paljon korkeampi kuin ympäröivän metsäalueen.  Kevään 2019 aikana kosteikolla ovat kävijämäärät kovasti lisääntyneet ja lintuja on palannut alueelle taas talven jälkeen hienosti. Samalla valitettavasti on ollut havaittavissa, että alueella liikutaan vasten ohjeita autoilla ja muilla moottoriajoneuvoilla.

OSK LUMIMUUTOKSEN henkilökuntaa ja ennallistamiskalustoa liikkuu alueen eri osissa eri vuorokauden aikoina huolto- ja ennallistamistehtävissä moottoriajoneuvoin, mukaan lukien kaivureita ja mönkijöitä. Linnunsuolla on laavu. Ainoastaan siellä voi tehdä avotulet. Kaikki muu tulen käsittely on alueella ehdottomasti kielletty.

Kaikissa kosteikkoon liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä 24/7 OSK Lumimuutoksen päivystävään numeroon

040-7372424 tai 050-5732674 tai tiedotus@lumi.fi

Toivomme kaikkien kävijöiden viihtyvän kosteikolla, jota kehitetään aktiivisesti.

Wader lg pieniLinnunsuon lintutilannetta voi seurata täältä.

Uivelo kiinnostaa.

Uivelo kiinnostaa.

Linnunsuon kosteikko on tämän valuma-alueen mittavin ja tärkein vesiensuojelukohde. Kylät ovat perustaneet pienempiä vesiensuojelurakenteita, kuten Ruukkisuon kosteikko-pintavalutuskenttäkokonaisuuden Jukajärven Kaakkurilammen valuma-alueelle ja metsäyhtiöiden kanssa pieniä kalkitusasemia ojien päihin.

Linnunsuon kosteikko on vesiensuojelullisessa tarkoituksessa, mutta se palvelee monia muitakin käyttötarkoituksia. Tässä lyhyesti tiivistettynä:

Linnunsuon kosteikosta on muodostunut merkittävä valtakunnallinen lintualue. Siellä vierailee kaudesta riippuen useita satoja lintuharrastajia, koska siellä vierailee ja pesii harvinaisia lajeja, sekä erityisesti kahlaajien ja sorsalintujen osalta lintumäärät ovat merkittäviä. Tämän lisäksi kosteikon vesialueet ovat Selkien kyläläisten virkistyskäytössä, muun muassa retkiluisteluratoina ja sammakkoharrastajien piirissä.

Valkoselkätikka nähtiin 2015.

Valkoselkätikka nähtiin 2015.

Selkien erällä ja VAPOlla on keskinäinen alueiden vuokraussopimus metsästyksen sallimisesta kosteikolla. Se on kyläläisille alueen tärkeä moninaiskäyttömuoto. Nisäkäspyynnissä alueella ei ole rajoituksia, ja pääasialliset riistalajit ovat hirvi, metsäjänis, ilves, villisika ja karhu.

Lintupyynnin osalta virkistys-, lintubongaus- ja metsästystarpeet pyritään toteuttamaan yhteisesti sopimalla, siten että erityisesti sorsa- ja hanhipyynti sovitetaan syksyisin metsästäjien tarpeisiin. Yleensä pienimuotoinen pyynti alkaa 15.9. Kosteikolla sovelletaan siis yhteishallintaa. Linnunsuo on myös kansainvälisesti tunnettu kohde. Katso ’kansainvälisyys’, jos haluat lisätietoja.

Kommentointi on suljettu.