Linnunsuon kosteikko

Selkien koululaisia kosteikolla, 2015.

Selkien koululaisia kosteikolla, 2015.

Linnunsuo on 180 hehtaarin ennallistamisalue Jukajoen valuma-alueella. Sen on perustanut Vapo vuosien 2010-11 kalakuolemien jälkeen. Kosteikolla on kolme vesi-allasta, joiden yhteispinta-ala on noin 110 hehtaaria. Kosteikon sääntöihin voi tutustua täältä. Keväällä 2017 OSK Lumimuutos osti kosteikon. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu 73 ha ennallistettava suoala tien pohjoispuolella. Alue on Suomi 100 v-luonnonsuojelualue.

Kosteikolla on laavu, lintutasanne ja WC. Ne ovat kaikkien käytössä. Ajoneuvoille on merkitty parkkipaikat.

Katso uusin tiedote – Kevät 2020!

Tiedote ennallistamistoimista ja retkeilystä Linnunsuon alueella / 2019-2021

Pohjois-Karjalan ELY ja OSK Lumimuutos ennallistavat Linnunsuon kosteikon valleja ja laajentavat kosteikkoaloja vuosien 2019-2021. Työt ajoitetaan ajankohtiin, joissa luonnolle ei koidu toiminnasta häiriötä.

OSK Lumimuutos alueen omistajana ja ylläpitäjänä MUISTUTTAA ALUEELLA LIIKKUVILLE, ETTÄ ALUEELLA

  • TUPAKOINTI
  • AVOTULEN TEKO
  • MOOTTORIAJONEUVOILLA LIIIKKUMINEN (poislukien muut oikeuden omistavat maanomistajat)

ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY.

Entisen turvetuotantoalueen paloriski erityisesti kuivien säiden aikaan on erittäin korkea, paljon korkeampi kuin ympäröivän metsäalueen.  2019-2020 aikana kosteikolla ovat kävijämäärät kovasti lisääntyneet. Samalla valitettavasti on ollut havaittavissa, että alueella liikutaan vasten ohjeita autoilla ja muilla moottoriajoneuvoilla.

OSK LUMIMUUTOKSEN henkilökuntaa ja ennallistamiskalustoa liikkuu alueen eri osissa eri vuorokauden aikoina huolto- ja ennallistamistehtävissä moottoriajoneuvoin, mukaan lukien kaivureita ja mönkijöitä. Linnunsuolla on laavu. Ainoastaan siellä voi tehdä avotulet. Kaikki muu tulen käsittely on alueella ehdottomasti kielletty.

Kaikissa kosteikkoon liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä 24/7 OSK Lumimuutoksen päivystävään numeroon

040-7372424 tai 050-5732674 tai tiedotus@lumi.fi

Toivomme kaikkien kävijöiden viihtyvän kosteikolla, jota kehitetään aktiivisesti.

Wader lg pieniLinnunsuon lintutilannetta voi seurata täältä.

Uivelo kiinnostaa.

Uivelo kiinnostaa.

Linnunsuon kosteikko on tämän valuma-alueen mittavin ja tärkein vesiensuojelukohde. Kylät ovat perustaneet pienempiä vesiensuojelurakenteita, kuten Ruukkisuon, Savisuon, Töppösuon, Vehkasuon kosteikkoja, laskeutusaltaita, pohjakynnyksiä ja pintavalutuskenttäkokonaisuuden Jukajärven ja -joen valuma-alueelle sekä metsäyhtiöiden kanssa pieniä kalkitusasemia ojien päihin.

Linnunsuon kosteikko on vesiensuojelullisessa tarkoituksessa, mutta se palvelee monia muitakin käyttötarkoituksia. Tässä lyhyesti tiivistettynä:

Linnunsuon kosteikosta on muodostunut merkittävä valtakunnallinen lintualue. Siellä vierailee kaudesta riippuen useita satoja lintuharrastajia, koska siellä vierailee ja pesii harvinaisia lajeja, sekä erityisesti kahlaajien ja sorsalintujen osalta lintumäärät ovat merkittäviä. Tämän lisäksi kosteikon vesialueet ovat Selkien kyläläisten virkistyskäytössä, muun muassa retkiluisteluratoina ja sammakkoharrastajien piirissä.

Valkoselkätikka nähtiin 2015.

Valkoselkätikka nähtiin 2015.

Selkien erällä ja Lumimuutoksella on keskinäinen alueiden vuokraussopimus metsästyksen sallimisesta kosteikolla yhteishallintaperiaattein. Se on kyläläisille alueen tärkeä moninaiskäyttömuoto. Nisäkäspyynnissä alueella ei ole rajoituksia, ja pääasialliset riistalajit ovat hirvi, metsäjänis, ilves, villisika ja karhu. Erä myös poistaa vieraslajeja, kuten minkkejä kosteikolta.

Lintupyynnin osalta virkistys-, lintubongaus- ja metsästystarpeet pyritään toteuttamaan yhteisesti sopimalla, siten että erityisesti sorsa- ja hanhipyynti sovitetaan syksyisin metsästäjien tarpeisiin. Yleensä pienimuotoinen pyynti alkaa 15.9. Kosteikolla sovelletaan siis yhteishallintaa. Linnunsuo on myös kansainvälisesti tunnettu kohde. Katso ’kansainvälisyys’, jos haluat lisätietoja.