Linnunsuon kosteikko

Selkien koululaisia kosteikolla, 2015.

Selkien koululaisia kosteikolla, 2015.

Linnunsuon kosteikko on 120 hehtaarin alue Jukajoen valuma-alueella. Sen on perustanut Vapo vuosien 2010-11 kalakuolemien jälkeen. Kosteikolla on kolme vesi-allasta, joiden yhteispinta-ala on noin 60 hehtaaria. Kosteikon sääntöihin voi tutustua täältä. Keväällä 2017 OSK Lumimuutos osti kosteikon.

Olemme arvioineet alueen riskejä ja toimintatarpeita kevään ja alkukesän 2017. Kosteikko ja turvealue on edelleen ongelma-alue, jossa pH eli alueen ja veden happamuus on erittäin alhainen, pahimmillaan 3,4. Kestää siis edelleen vuosia, että menneet vauriot korjautuvat. 19.6.2017 alkaen alueella otetaan puomitus käyttöön. Tämä takaa alueen kehittymisen kohti erämaista kohdetta, jossa jokainen käyttäjä voi jalkaisin tai pyörällä nauttia luonnosta. Päätöksen taustalla vaikuttaa paloviranomaisen kohteella tekemä riskiarvio. Turvepalon riski erityisesti helleaikaan on merkittävä edelleen. Vastuu on maanomistajalla. Riskit tulee minimoida. Toisaalta toteutamme lintujen elinympäristöä parantavia sekä vesiensuojeluun liittyviä kaivuritöitä Linnunsuolla kesällä 2017, jotka vaativat liikenteen rajoittamista. Toimet koordinoidaan biologi Harri Kontkasen kanssa, ja häiriö linnuille on minimoitu. Kolmanneksi, alueella on vuosien 2016-2017 aikana havaittu jätteiden dumppaamista ja yöpymistä ilman maanomistajan lupaa. Puomitus hillitsee näitä negatiivisia alueen käyttötapoja. OSK Lumimuutos maksaa omasta budjetistaan alueen omistuksen, kehittämisen ja käytön. Olemme kiinnostuneita kumppaneista, jotka haluavat toimintaa tukea. Ota yhteyttä rohkeasti, jos haluat ’lintuparatiisiamme’ auttaa! Kesällä alueelle tulee uusi kyltitys ja opastus. Alue säilyttää luonnonrauhansa myös jatkossa. Uudet katselukummut / lintutornit nousevat sitä mukaa, kun meillä vapaaehtoisilla on voimia niitä toteuttaa.

Wader lg pieniLinnunsuon lintutilannetta voi seurata täältä.

Uivelo kiinnostaa.

Uivelo kiinnostaa.

Linnunsuon kosteikko on tämän valuma-alueen mittavin ja tärkein vesiensuojelukohde. Kylät ovat perustaneet pienempiä vesiensuojelurakenteita, kuten Ruukkisuon kosteikko-pintavalutuskenttäkokonaisuuden Jukajärven Kaakkurilammen valuma-alueelle ja metsäyhtiöiden kanssa pieniä kalkitusasemia ojien päihin.

Linnunsuon kosteikko on vesiensuojelullisessa tarkoituksessa, mutta se palvelee monia muitakin käyttötarkoituksia. Tässä lyhyesti tiivistettynä:

Linnunsuon kosteikosta on muodostunut merkittävä valtakunnallinen lintualue. Siellä vierailee kaudesta riippuen useita satoja lintuharrastajia, koska siellä vierailee ja pesii harvinaisia lajeja, sekä erityisesti kahlaajien ja sorsalintujen osalta lintumäärät ovat merkittäviä. Tämän lisäksi kosteikon vesialueet ovat Selkien kyläläisten virkistyskäytössä, muun muassa retkiluisteluratoina ja sammakkoharrastajien piirissä.

Valkoselkätikka nähtiin 2015.

Valkoselkätikka nähtiin 2015.

Selkien erällä ja VAPOlla on keskinäinen alueiden vuokraussopimus metsästyksen sallimisesta kosteikolla. Se on kyläläisille alueen tärkeä moninaiskäyttömuoto. Nisäkäspyynnissä alueella ei ole rajoituksia, ja pääasialliset riistalajit ovat hirvi, metsäjänis, ilves, villisika ja karhu.

Lintupyynnin osalta virkistys-, lintubongaus- ja metsästystarpeet pyritään toteuttamaan yhteisesti sopimalla, siten että erityisesti sorsa- ja hanhipyynti sovitetaan syksyisin metsästäjien tarpeisiin. Yleensä pienimuotoinen pyynti alkaa 15.9. Kosteikolla sovelletaan siis yhteishallintaa. Linnunsuo on myös kansainvälisesti tunnettu kohde. Katso ’kansainvälisyys’, jos haluat lisätietoja.

Kommentointi on suljettu.