Kuivasjärven valuma-aluekunnostukset ja tiede

Kesän 2013 levämäärät ja muut järven tilaa heikentävät seikat olivat kansanliikkeen perustamisen lähtölaukaus. Kuva: Kuivasjärven kansanliikkeen kuva-arkisto, 2014.

Kesän 2013 levämäärät ja muut järven tilaa heikentävät seikat olivat kansanliikkeen perustamisen lähtölaukaus. Kuva: Kuivasjärven kansanliikkeen kuva-arkisto, 2014.

Missä kunnossa Kuivasjärvi on?

Kuivasjärvi rehevöitynyt, Vatajajoen osavaluma-alue suurin kuormittaja, kunnostustoimet käyntiin

Kuivasjärven veden laatua on tutkittu noin 60 vuotta. Nyt tehtyjä vesianalyysejä ja historiatietoja vertailemalla voidaan sanoa, että järvi on vuosien saatossa rehevöitynyt. Vuonna 2013-2014 tehtiin vedenlaatuun, valuma-alueen maankäyttöön, maantieteen ja historiallis-paikallisen tiedon aineistoihin ja rooliin, kalastorakenteeseen ja kasvillisuuteen liittyvä tutkimus.

turvealueet

Järven ekologisen tilan ja virkistyskäytön parantamiseksi järveen valuma-alueelta valuvaa kiintoaine- ja ravinnekuormaa (typpi ja fosfori) tulisi pie- nentää huomattavasti. Selvästi suurin järven kuormittaja on Vataja- joen osavaluma-alue, mistä kunnostustoimet olisi hyvä aloittaa.

Vääräjoen osavaluma-alueelta sekä lähivaluma-alueelta tulee myös merkittävästi kuormitusta. Vääräjoen osavaluma-alueen ja lähivaluma-alueen kuorma nousee runsaamman sadannan aikana huomattavasti, minkä vuoksi myös niiden kunnostaminen on tarpeellista.

Säätyypiltään erilaisten vuosien, erityisesti talvien, vaikutus kuormituksen suuruuteen on huomattava varsinkin peltovoittoisella maatalousalueella. Kunnostustoimenpiteissä tulisikin ottaa huomioon lämpimien, vesisateisiin painottuvien ja siten vähälumisten talvien mahdollisuus sekä niiden kuormitusta kasvattava vaikutus.

Veneet levossa, odottavat kevättä ja pyyntikauden alkua Kuivasjärvellä. OSK Lumimuutos, 2015

Veneet levossa, odottavat kevättä ja pyyntikauden alkua Kuivasjärvellä. OSK Lumimuutos, 2015

Kunnostustoimet käynnistyivät heinäkuussa 2016, jatkuvat koko ajan

Pro Kuivasjärvi ry on aloittanut Kuivasjärven valuma-aluekunnostukset heinäkuussa 2016. Tuolloin se sai noin 13,000 euron valuma-aluekunnostuspäätöksen Pirkanmaan ELY –keskukselta. Vuosien 2016-2019 aikana on saatu useita uusia kosteikkoja ja rakenteita toteutettua. Vuonna 2018 Kuivasjärvi pääsi osaksi eurooppalaista Landscape Rewilding -ohjelmaa, joka panostaa valuma-alueelle merkittävästi lähivuosina.

Pro Kuivasjärvi ry:n puheenjohtaja Tero Mustonen toteaa: ”Teemme läheistä yhteistyötä kaikkien tahojen kanssa, ja toimenpiteet ovat maanomistajille ilmaisia ja vapaaehtoisia. Hyvinsuunnitellut vesiensuojelurakenteet mahdollistavat Kuivasjärven tilan kohentamisen – päästöt vähentyvät näillä kohteilla. Kiitos kaikille rahoittajille, erityisesti maanomistajille.”

Kansanliikkeen tavoite on kunnianhimoinen, mutta realistinen. Vuoteen 2025 mennessä Kuivasjärvi valuma-alueineen on merkittävä kalastuskohde, ja täysin elpynyt. Kuva: Kuivasjärven kansanliikkeen kuva-arkisto, 2014.

Kansanliikkeen tavoite on kunnianhimoinen, mutta realistinen. Vuoteen 2025 mennessä Kuivasjärvi valuma-alueineen on merkittävä kalastuskohde, ja täysin elpynyt. Kuva: Kuivasjärven kansanliikkeen kuva-arkisto, 2014.

Kunnostuksen pohjana tiede

Valuma-alue- ja järvikunnostus pohjaa vuosina 2013-2019 toteutettuihin, laajoihin tiedeselvityksiin. Niihin voi tutustua alla: