Kuivasjärven valuma-aluekunnostukset ja tiede

Kesän 2013 levämäärät ja muut järven tilaa heikentävät seikat olivat kansanliikkeen perustamisen lähtölaukaus. Kuva: Kuivasjärven kansanliikkeen kuva-arkisto, 2014.

Kesän 2013 levämäärät ja muut järven tilaa heikentävät seikat olivat kansanliikkeen perustamisen lähtölaukaus. Kuva: Kuivasjärven kansanliikkeen kuva-arkisto, 2014.

Missä kunnossa Kuivasjärvi on?

Kuivasjärvi rehevöitynyt, Vatajajoen osavaluma-alue suurin kuormittaja, kunnostustoimet käyntiin

Kuivasjärven veden laatua on tutkittu noin 60 vuotta. Nyt tehtyjä vesianalyysejä ja historiatietoja vertailemalla voidaan sanoa, että järvi on vuosien saatossa rehevöitynyt. Vuonna 2013-2014 tehtiin vedenlaatuun, valuma-alueen maankäyttöön, maantieteen ja historiallis-paikallisen tiedon aineistoihin ja rooliin, kalastorakenteeseen ja kasvillisuuteen liittyvä tutkimus.

turvealueet

Järven ekologisen tilan ja virkistyskäytön parantamiseksi järveen valuma-alueelta valuvaa kiintoaine- ja ravinnekuormaa (typpi ja fosfori) tulisi pie- nentää huomattavasti. Selvästi suurin järven kuormittaja on Vataja- joen osavaluma-alue, mistä kunnostustoimet olisi hyvä aloittaa.

Vääräjoen osavaluma-alueelta sekä lähivaluma-alueelta tulee myös merkittävästi kuormitusta. Vääräjoen osavaluma-alueen ja lähivaluma-alueen kuorma nousee runsaamman sadannan aikana huomattavasti, minkä vuoksi myös niiden kunnostaminen on tarpeellista.

Säätyypiltään erilaisten vuosien, erityisesti talvien, vaikutus kuormituksen suuruuteen on huomattava varsinkin peltovoittoisella maatalousalueella. Kunnostustoimenpiteissä tulisikin ottaa huomioon lämpimien, vesisateisiin painottuvien ja siten vähälumisten talvien mahdollisuus sekä niiden kuormitusta kasvattava vaikutus.

Veneet levossa, odottavat kevättä ja pyyntikauden alkua Kuivasjärvellä. OSK Lumimuutos, 2015

Veneet levossa, odottavat kevättä ja pyyntikauden alkua Kuivasjärvellä. OSK Lumimuutos, 2015

Kunnostustoimet käynnistyivät heinäkuussa 2016, jatkuvat koko ajan

Pro Kuivasjärvi ry on aloittanut Kuivasjärven valuma-aluekunnostukset heinäkuussa 2016. Tuolloin se sai noin 13,000 euron valuma-aluekunnostuspäätöksen Pirkanmaan ELY –keskukselta.

Pro Kuivasjärvi ry on saanut hakemukseensa pohjautuen hankepäätöksen Pirkanmaan ELY –keskukselta myös vuodelle 2017. ELY toteaa päätöksessään, että ”hankkeen tarkoituksena on vähentää Kuivasjärveen kohdistuvaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta. Hankkeessa laaditaan suunnitelmat vesiensuojelurakenteista ja toteutetaan suunnitellut rakenteet.”

Kokonaisuudessaan rahoitus koostuu 50 % valtionosuudesta. Muita rahoittajia ovat maanomistajat, OSK Lumimuutos, Parkanon kaupunki, Vapo, Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistys ja Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys. Lisäksi talkootyöllä on rooli hankkeessa.

Tavoitteena on, että vesiensuojelurakenteita toteutetaan joka vuosi, vuonna 2017 toimet suunnataan Kaakkurinnevan osa-valuma-alueelle.

Pro Kuivasjärvi ry:n puheenjohtaja Tero Mustonen toteaa: ”ELY:n ratkaisu on konkreettinen askel valuma-alueelta tulevien kuormitusten vähentämiseksi, ja siksi tärkeä päätös. Teemme läheistä yhteistyötä kaikkien tahojen kanssa, ja toimenpiteet ovat maanomistajille ilmaisia ja vapaaehtoisia. Luonnonsuojelua ei hankkeessa edistetä. Hyvinsuunnitellut vesiensuojelurakenteet mahdollistavat Kuivasjärven tilan kohentamisen – päästöt vähentyvät näillä kohteilla jo 2017. Kiitos kaikille rahoittajille, erityisesti maanomistajille.”

Kansanliikkeen tavoite on kunnianhimoinen, mutta realistinen. Vuoteen 2025 mennessä Kuivasjärvi valuma-alueineen on merkittävä kalastuskohde, ja täysin elpynyt. Kuva: Kuivasjärven kansanliikkeen kuva-arkisto, 2014.

Kansanliikkeen tavoite on kunnianhimoinen, mutta realistinen. Vuoteen 2025 mennessä Kuivasjärvi valuma-alueineen on merkittävä kalastuskohde, ja täysin elpynyt. Kuva: Kuivasjärven kansanliikkeen kuva-arkisto, 2014.

Kunnostuksen pohjana tiede

Valuma-alue- ja järvikunnostus pohjaa vuosina 2013-2017 toteutettuihin, laajoihin tiedeselvityksiin. Niihin voi tutustua alla:

Kommentointi on suljettu.