Toiminta

Kissapuro ennallistuu taimenvirraksi

IMG_20200504_101646Kesällä 2020 Landscape Rewilding-ohjelma, yhteistyössä ELY-keskuksen ja muiden rahoittajien kanssa, ennallistaa Kissapuroa. Tavoitteena on palauttaa luontaiset arvokalakannat.

Jukajärvellä sijaitseva Kissapuro on yksi järven ja Jukajoen merkittävistä osa-valuma- alueista. Vuosina 2011-2018 koko Kissapuron valuma-alue ja uoma ennallistettiin osana Jukajoen laajamittaista kunnostusta. Vesimittauksissa Kissapuron vedenlaatu on osoittautunut hyväksi ja aluetta vaivaava pH-happamuus on pääosin kurissa.

Keväällä 2020 arvioimme potentiaalin Kissapurolla taimenen luontaisten kutualueiden sekä poikaselinympäristöjen kalataloudellisesta ennallistamisesta. Yhteensä ennallistettaisiin noin 2 kilometrin matkalla, kivennäismailla Kissapuron uomaa. Vastaavat, saman työryhmän laadukkaat taimenen kutu- ja poikaselinympäristöennallistamiset toteutettiin Jukajoella ja Aajeenpurolla 2017-2019.

Hankkeessa toteutetaan Kissapuron kalataloudellinen kunnostus. Hankkeessa perustetaan taimenen kutualueet sekä ennallistetaan poikaselinympäristöt sekä ennallistetaan uoman rakenteellinen morfologinen monimuotoisuus, jolloin hankkeesta hyötyy myös muu vesiluonto. Selvitetään myös Vuoksen kannan harjuksen elinympäristöjen ennallistamismahdollisuudet ELY- keskuksen kanssa.

Hanketta tukevat OSK Lumimuutos / Landscape Rewilding -ohjelma, kalanhoitomaksuvarat / Pohjois-Savon ELY-keskus, UPM oy sekä muut rahoittajat.

Tallennettu kategorioihin Toiminta

Kommentointi on suljettu.

Tundrakurppelo Linnunsuolla!

Tundrakurppelo. Wikipedia, käytetty luvalla.

Tundrakurppelo. Wikipedia, käytetty luvalla.

Erittäin harvinainen tundrakurppelo (Limnodromus scolopaceus) on saapunut Linnunsuon kosteikolle!

Tämä Suomessa harvoin vieraileva (n. 20 kertaa) lintu pesii ja elää kesät Koillis-Siperiassa ja Alaskassa. Tervetuloa Selkielle! Lintu on nähtävissä lintutornilta, ensimmäisellä altaalla.

Tallennettu kategorioihin Toiminta

Kommentointi on suljettu.

Landscape Rewilding -ennallistamistoimet alkaneet vuodelle 2020

Majava Jukajoella.

Majava Jukajoella.

Landscape Rewilding -ohjelman toimet ovat käynnistyneet todenteolla vuodelle 2020. Uusia kohteita on lisätty sekä jokiennallistuksessa että suoluonnon osalta.

Huolimatta mullistavasta alkuvuodesta 2020 Landscape Rewilding -ohjelma on jatkanut laajamittaista elinympäristöjen ennallistamista ja suojelua. Alkuvuoteen ovat kuuluneet seuraavat toimet:

 1. Linnunsuon alueelle kuusi uutta kosteikkoa, vesipinta-alan laajennus 60 hehtaariin /yhteensä 110 ha: Kontiolahden Linnunsuon vesipinta-alaa on kasvatettu merkittävästi talvella tapahtuneen kaivurityöskentelyn avulla. Hanketta tukee myös Pohjois-Karjalan ELY-keskus.
 2. Hippiäismetsän suojelu ja rekisteröinti ICCA-alueeksi: Kontiolahdella sijaitseva ”Hippiäinen”-vanhan metsän kohde on saanut METSO-suojelupäätöksen. Lisäksi siitä tuli 3. ICCA -alue Suomessa (yhteisöille tärkeät suojelualueet).
 3. Uusia alueita: Landscape Rewilding -ohjelma on saanut syksyn ja talven aikana yhteensä n. 80 hehtaaria uusia suokokonaisuuksia osaksi ohjelmaa Pyhäjärvellä ja Ilomantsissa.
 4. Koitajoen systeemisuunnittelu: Koitajoen valuma-alue on valittu seuraaville vuosille kokonaisuudeksi, jossa selvitetään mahdollisuuksia tarkastella koko valuma-aluelähtöisesti ennallistamistoimintaa. Alueella sijaitsee kaksi merkittävää ohjelman kohdetta.
 5. Kaasumittaukset alkavat: Euroopan investointipankki ja muut kumppanit ovat mahdollistaneet tarkkojen kasvihuonekaasujen mittausten käynnistämisen 2020. Hiilidioksidin ja metaanin osalta mittaukset käynnistyvät kohteilla kesäkuussa 2020. Lisäksi jatketaan keskusteluita Euroopan avaruuskeskus ESA:n kanssa satelliittipohjaisista arvioista.
 6. Monet kohteet sijaitsevat Pohjois-Karjalassa.

  Monet kohteet sijaitsevat Pohjois-Karjalassa.

  Vainosjoki-seuranta ja jälkityöt: Näätämö-joen valuma-alueella olevan Vainosjoen kunnostus päättyi lokakuussa 2019. Työ oli huhtikuussa esillä BBC:llä. Keväällä on käynnistetty sekä paikallinen seuranta, että petokalojen tehostettu hoitopyynti Näätämöllä.

 7. Nousuesteiden poisto ja arvokalojen kutualueet Jukajoen valuma-alueella: Yhteistyössä kumppaneiden kanssa poistamme Jukajoen Myllylän kohdalta nousuesteen arvokaloille. Museovirasto on hyväksynyt ja luvittanut toiminnan. Tämä avaa taimenen, harjuksen ja muiden vaelluskalojen mahdollisuuden nousta Jukajokeen. 2019 ennallistettiin Aajeenpuroon ja Jukajoen pääuomaan poikasten elinympäristöt ja kilometreittäin kutualueita. 2020 ennallistamme Kissapuroon arvokalojen elinympäristöt ja kutualueet.
 8. Kuivasjärvi: Vatajajoen ja muiden läntisten valuma-alueiden ennallistamistyö etenee vuosina 2020-2022, mutta on käynnistynyt odotettua hitaammin COVID-tilanteesta johtuen. Maastotyöt jatkuvat toukokuussa 2020.

Kiitos kaikille yhteistyötahoille. Vuoden 2020 aikana julkaistaan Landscape Rewilding -ohjelman nettisivut.

Tallennettu kategorioihin Toiminta

Kommentointi on suljettu.

Kaksi merkittävää ympäristöajattelijaa on poissa – Pentti Linkola ja Markku Aho

Markku Aho, soutaa, (vasemmalla) nuotalla Kontiolahdella 2014.

Markku Aho, soutaa, (vasemmalla) nuotalla Kontiolahdella 2014.

Alkuvuosi 2020 vei mukanaan kaksi kansallisesti merkittävää ympäristöajattelijaa ja -toimijaa – kalastaja Pentti Linkola nukkui pois huhtikuussa 2020 ja Markku Aho joulukuun lopussa 2019. OSK Lumimuutos tervehtii heidän muistoaan.

Markku Aho, pohjoiskarjalaisen Kohtuus-liikkeen perustajia ja kantavia voimia, teki yhteistyötä OSK Lumimuutoksen kanssa erityisesti vuosina 2011-2013 Vaara-Karjalan kulttuuriperintö-hankkeessa. Tämän lisäksi jokasyksyinen kohtuusnuotta mahdollisti syvällistä ajatuksenvaihtoa. Kaipaamme syvästi läheistä ystävää ja yhteistyökumppania.

Pentti Linkola hevosineen 2002. OSK Lumimuutos / Eero Murtomäki

Pentti Linkola hevosineen 2002. OSK Lumimuutos / Eero Murtomäki

Pentti Linkola (1932-2020) oli kalastaja, filosofi ja ympäristöradikaali, joka vaikutti suomalaisen ympäristöliikkeen suuntaan ja kysymyksenasetteluihin jo 1950-luvulta alkaen. OSK Lumimuutos teki yhteistyötä vuosina 2002-2004 ”Pirkanmaan ammattikalastajat” -kirjan yhteydessä. Vuoden 2004-2005 lauhojen olosuhteiden takia Linkola menetti kalastusverkkojaan järveen. OSK Lumimuutos ja kansainväliset yhteistyötahot Yhdysvalloista tukivat uusien verkkojen hankkimista. Vuosien 2005-2020 välillä OSK Lumimuutos ja Linkola vaihtoivat ajatuksia metsiensuojelusta, ennallistamisesta ja kalastuksesta.

Tallennettu kategorioihin Toiminta

Kommentointi on suljettu.

Linnunsuo uudistuu 2020-2021: Liikkumisessa oltava erityistä varovaisuutta

DCIM100MEDIADJI_0230.JPGLinnunsuolla on jo nyt maaliskuussa vieraillut yli 100 ihmistä 2020! Lintu- ja luontokohde palvelee lähikohteena tänäkin vuonna, 2019 alueella vieraili yli tuhat ihmistä. Laavut, tornit ja alueet ovat vapaassa käytössä. 

Vuonna 2020 kosteikon vesipinta-ala laajenee yli 50 hehtaaria ja sinne tulee kuusi uutta allasta. Rakennustöitä toteutetaan halki vuoden.

ALUEELLA LIIKKUMINEN OMALLA VASTUULLA – erityisesti uusille valleille ei saa mennä, ne ovat rakennusteknisesti kesken. 

Seuraa www.lumi.fi ja www.selkie.fi ohjeita.

Alkavaan kauteen myös muistutus paloturvallisuudesta – tupakointi kielletty, ja tulet ainoastaan laavulla.

Nyt jo maaliskuussa 2020 alueelle on ajanut hetken avoimista porteista LINTUHARRASTAJIA. Alueella on paljon raskasta liikennettä ja kaivurityöskentelyä. AUTOT ON JÄTETTÄVÄ EHDOTTOMASTI PARKKIALUEELLE.

Linnunsuon ylläpitoa voi tukea! OSK Lumimuutoksen toimintaa voi avustaa, tai talkoilla Linnunsuolla.

Tallennettu kategorioihin Toiminta

Kommentointi on suljettu.

Kuivasjärvi -hankkeen suunnittelu edennyt hyvin

Railo Kuivasjärvellä, maaliskuu 2020.

Railo Kuivasjärvellä, maaliskuu 2020.

On maaliskuu ja ennätyslämmin talvi. Kuivasjärvellä oli 18.3.2020 n. 21 cm jäätä. Sitä kuitenkin oli, pilkkijätkin olivat jäällä. Pajaniemestä järven poikki kulkee railo. 

Talvi on kulunut työryhmällä ahkeran suunnittelun parissa, ja ensimmäiset maanomistajakontaktoinnit ja alustavat sopimukset on saatu maaliin. Vesiensuojelurakenteiden toteuttaminen alkaa heti, kun säät antavat myöden. Kaiken kaikkiaan Landscape Rewilding-ohjelman ja ELY-keskuksen yhteinen valuma-aluekunnostus kestää ainakin vuoteen 2021. Toimenpiteitä tulee vuoden 2020 aikana Vatajajoen osavaluma-alueelle sekä Lokaluoman suuntaan.

railo2

Korona-viruksen aiheuttamien poikkeustoimien takia Pro Kuivasjärvi ry:n vuosikokousta arvioidaan vappuna. Yleisestä kokouksesta tiedotetaan täällä, sähköpostissa ja muualla vapun jälkeen, kun on selvillä toimintavaihtoehdot.

Tallennettu kategorioihin Toiminta

Kommentointi on suljettu.

Mestari-Kisälli -ohjelma vahvistaa uskoa ammattikalastukseen muutoksen keskellä

Puruveden nuotalla, 2017.

Puruveden nuotalla, 2017.

OSK Lumimuutos yhteistyössä Kesälahden kalasataman kanssa on osallistunut uuteen Mestari-Kisälli -kalastajakoulutusohjelmaan elokuusta 2019. Mestari Tero Mustonen on ohjannut kisälli Lauri Hämäläisen harjoittelua johon on kuulunut nuottausta, talviverkkokalastusta, rysäpyyntiä, verkkojen tekoa, eri kalaruokien valmistusta ja kalojen myyntiä ympäri Itä-Suomea. 

Säämuutokset ovat aiheuttaneet paljon ongelmia tänä talvena nuottaukselle ja talvikalastukselle. OSK Lumimuutos on toteuttanut yhteistyökumppaneidensa kanssa mestari-kisälli -ohjelmasta ja talven vaikutuksista englanninkielisen videon ja multimedia -materiaalin, jota jaetaan esimerkiksi Euroopan pienammattikalastajaliiton ja muiden verkostojen kautta. Materiaali on esillä alla.
Fishing for the Future
 

Tallennettu kategorioihin Toiminta

Kommentointi on suljettu.

Uusi raportti esittlee Ahvenanmaan Sundin paikallista tietoa

Ahvenanmaan maakuntahallitus aloitti yhteistyön Lumimuutoksen kanssa 2018.

Ahvenanmaan maakuntahallitus aloitti yhteistyön Lumimuutoksen kanssa 2018.

Osuuskunta Lumimuutos on yhdessä Ruotsin Luonnon monimuotoisuus -keskuksen (SLU/ Centrum för biologisk mångfald) kanssa toteuttanut Ahvenanmaalla Sundin kunnan sosiaalisten, kulttuuristen, taloudellisten ja ekologisten arvojen kartoituksen Ahvenanmaan maakuntahallitukselle. 

Kartoitus toteutettiin vuoden 2019 aikana Sundin asukkaiden kanssa työpajojen, haastattelujen ja kenttätyön muodossa. Kartoitus tuo esille kunnan asukkaiden tietoa oman kotiseudun luontoarvoista sekä niistä mahdollisuuksista, haasteista ja konflikteista, joita kestävä resurssien hallinta kunnassa mahdollisesti tuo mukanaan.

Bomarsundin linnake

Bomarsundin linnake

Kartoitus esittelee myös ehdotuksia tulevaisuuden yhteistyölle Sundin asukkaiden ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen välillä.

OSK Lumimuutoksesta tutkimuksessa mukana oli maantieteilijä Johanna Roto.

Kartoitus on luettavissa ruotsiksi Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kotisivulla (ruotsiksi).

Tallennettu kategorioihin Toiminta

Kommentointi on suljettu.

Suomen Luonto arvostaa Eero Murtomäen Kuikka-kirjaa

Suomen Luonto -lehti pitää OSK Lumimuutoksen kustantamaa Kuikanhuudon kuulumalta-teosta esillä uusimmassa numerossaan.

kuikkaArviossa todetaan, että kirja on ”Murtomäkeä parhaimmillaan”, ”ikääntynyt kynä ei ole pehmennyt hitustakaan” ja muutenkin originellia teosta arvostetaan. Kirjaa voi tilata kauppa-osiosta. Lue myös tästä Luontokuva-lehden ylistävä arvostelu. 19.2.2020 Vaasan ikkuna on antanut hyvin myönteisen arvion kirjasta.

Tallennettu kategorioihin Toiminta

Kommentointi on suljettu.

Landscape Rewilding sai yhteensä 600 hehtaaria ennallistukseen 2019

Salojennevan monitehokosteikko. Mika Honkalinna, 2019

Salojennevan monitehokosteikko. Mika Honkalinna, 2019

OSK Lumimuutoksen luotsaama Landscape Rewilding-ennallistamisohjelma laajeni runsaasti 2019. Kaiken kaikkiaan noin 600 hehtaaria kosteikkoja, soita ja metsiä ostettiin ja tämän lisäksi käynnistettiin maanomistajasopimuksien kautta toimenpiteitä noin 16,000 hehtaarin alalla. Ohjelman muita kumppaneita ovat Euroopan investointipankki ja Rewilding Europe-säätiö. Ohjelmaa tukevat rahallisesti muun muassa Koneen säätiö, Nesslingin säätiö ja Hogan-Lovells.

Jukajoen ennallistettua uomaa Aajeenpurolla

Jukajoen ennallistettua uomaa Aajeenpurolla

Landscape Rewilding-ennallistamisohjelma lisäsi kohteita viidellä pilottivaluma-alueella: Näätämöjoella, Iijoella, Koitajoella, Jukajoella ja Kokemäenjoen valuma-alueella. Pilottikohteilla ja niiden valuma-alueilla ennallistettiin noin viisi kilometriä Vainosjokea Näätämöllä, kolme kilometriä Jukajoen uomaa sekä uusia kosteikkoja Kuivasjärven valuma-alueella. Tämän lisäksi Linnunsuolla, Laineensuolla ja Näätämön alueella ennallistettin soita ja kosteikkoaloja.

Vuoden 2019 aikana saatiin Linnunsuolle jatkuvaseurantainen mittari, ja vesimittauksia tehostettiin kaikilla kohteilla. Lintuselvitysten mukaan esimerkiksi Linnunsuolla on jo 195 lintulajia vierailemassa ja yli 30 pesivää lajia. Sama trendi oli nähtävissä myös Salojennevan kosteikkoalalla Karviassa.

Keljonsuo Lieksassa saatiin ohjelman piiriin 2019.

Keljonsuo Lieksassa saatiin ohjelman piiriin 2019.

Landscape Rewilding-ennallistamisohjelman erityispiirteitä ovat saamelaisten kotiseutualueen ennallistamiskohteet. Vainosjoen ennallistaminen saatiin loppuun kokonaisuudessaan viiden kilometrin alueella ja metsäisiä, sen läheisyydessä sijaitsevia kohteita saatiin ohjelman piiriin noin 150 hehtaaria. Landscape Rewilding-ennallistamisohjelma ja kolttasaamelaiset määrittelevät vuoden 2020 aikana, mitä näille kohteille metsän osalta tehdään.

Isotytönkorento Linnunsuolla. Kari Koskela

Isotytönkorento Linnunsuolla. Kari Koskela

Yhteiskunnallisesti Landscape Rewilding-ennallistamisohjelma sai paljon huomiota. Se oli esillä YK:n ympäristöohjelman kokouksessa Koreassa huhtikuussa, IPCC:n piirissä, ja kansainvälisen median osalta laajoja reportaaseja oli esimerkiksi BBC:n, Die Sternin ja muiden eurooppalaisten medioiden piirissä.

Tallennettu kategorioihin Toiminta

Kommentointi on suljettu.