Toiminta

Kaksi aapasuota mukaan Itä-Lapista ennallistamisohjelmaan

hanhi4Kaksi merkittävää aapasuota saatu mukaan Landscape Rewilding-ohjelmaan. Kouteloaapa ja Hanhiaapa tukevat toimia Itä-Lapissa, yhteensä niiden pinta-ala on 150 hehtaaria.

Katso sijainnit kartalla

hanhi3Kouteloaapa on 42 hehtaarin aapasuo ja vanhan metsän kaistale, joka tukee lähellä olevaa Natura-aluetta Sallassa. Aavalla on roolinsa kahlaajalintujen pesimäympäristönä.

Hanhiaapa puolestaan sijaitsee Kemijärvellä, kuntakeskuksesta koilliseen n. 20 kilometriä. Kohteella on yli 10 hehtaarin vanha metsä, sekä aapasuota. Kohde on luonteeltaan erittäin monipuolinen ja sisältää useita luonnonelinympäristöjä. Palokärki pesii alueella.

Sekä Kouteloaapa että Hanhiaapa ovat tärkeitä myös paikalliselle porotaloudelle.

salla3

Tallennettu kategorioihin Toiminta

Kommentointi on suljettu.

PITKÄT HYLKEENPYYNTIMATKAT sekä Mistä Matka Mihin julkaistaan tiistaina 14.9.2021

111922 Kansi ISBN_1_111922 Kansi ISBN_p1

OSK Lumimuutos julkaisee kaksi merkittävää luontoaiheista teosta tiistaina 14.9.2021. Lehdistötilaisuus järjestetään

14.9.2021 klo 10.30 

Berny’s Cafe & Restaurant, www.berny.fi

+358 50 5521611

Raippaluodontie 2, 65800 Raippaluoto

Replotvägen 2, 65800 Replot

Lehdistö on tervetullut tapahtumaan. Ilmoittaudu mielellään etukäteen: tiedotus at lumi.fi

Pitkät hylkeenpyyntimatkat sekä muita kertomuksia hylkeenpyynnistä

Dosentti Tero Mustonen, YK:n ilmastopaneeli IPCC:n pääkirjoittaja on toimittanut perinteikkään raippaluotolaisen hylkeenpyytäjän Evald Geustin kertomukset, muistitiedot, kartat ja valokuvat kiehtovaksi luontokirjaksi. Samalla teos tukee UNESCO Maailmanperintö-alueen historiaa ja kulttuuria.

Geustin aineistot viime vuosisadan puolella tapahtuneista  hylkeenpyyntimatkoista Merenkurkun alueelta Perämerelle saakka ovat lajissaan ainutlaatuinen dokumentti.

Pyyntimiesten kokemukset jäistä, saaliseläimistä ja avomeren nopeasti muuttuvista sään oikuista ovat havainnollisesti ”ylöspantuja”. Voimme Evaldin omin sanoin tallennetuista kirjoitelmista saada käsityksen, millaista elämä pyyntimatkoilla oli – nyt ensi kertaa myös suomeksi käännettynä.

Evald Geustin materiaalilla pitkistä hylkeenpyyntimatkoista on arvoa myös Itämeren ja ilmastonmuutoksen tutkimukselle. Se on mukana yhteispohjoismaisessa IPBES-ekosysteemiarviossa sekä Itämeren EBSA (Ecologically and Biologically Significant Areas) -raportissa.

Evald Geusts berättelser om långfälor från Kvarken ända upp till Bottenviken på senaste århundradet är ett unikt dokument. 

Säljägarnas erfarenheter av is, bytesdjur och det öppna havets nyckfullhet och snabba förändringar i vädret är konkret beskrivna. Vi får läsa berättelser som Evald själv skrivit om hurudant livet på fälorna var – för första gången nu även på finska.

Evald Geusts material om långfälor har en stor betydelse även för forskning av Östersjön och klimatförändringen. Den här informationen är med i den gemensamma nordiska bedömningen av IPBES-ekosystem samt i EBSA-rapporten (Ecologically and Biologically Significant Areas) om Östersjön.

Eero_etukansiEero Murtomäki: Mistä Matka Mihin

Kun Eero Murtomäki ryhtyi vapaaksi luonnon kuvaajaksi, maassamme ei kukaan tehnyt samaa vielä päätyönään. Uuden uran alussa hän myi satunnaisesti valokuviaan ja kirjoitteli “juttuja” aikakauslehtiin toverinsa Heikki Seppälän kanssa kuvaamistaan linnuista. Edelläkävijän osaan liittyi toimeentulon epävarmuus, mutta määrätietoisuutta ei puuttunut.: “Tämä kirja syntyi muistellessa 58 vuoden takaisia tapahtumia ja vaelluksia, joiden tavoite oli maakotkien valokuvaaminen. Se minkä voi yhä muistaa, solmii kertomuksen lankoja ajan kulkuun, tapahtumien laajempaan kudelmaan.”

Eero Murtomäki on ensimmäinen yksinomaan luontoaiheisiin keskittynyt kuvaaja/kirjailija, jolle myönnettiin Valtion 15-vuotinen taiteilija-apuraha. Siihen liitetyn eläkkeen turvin hänen omaehtoinen toimintansa jatkuu edelleen.

Tallennettu kategorioihin Toiminta

Kommentointi on suljettu.

Havukkakallio-seminaari ja balladi nyt saatavissa netissä

Havukkakallio.

Havukkakallio-seminaari elokuulta ja siihen liittyvä balladin ensi-ilta ovat nyt saatavissa netistä! 

Video löytyy täältä.

Havukkakallion yleisötilaisuus Runonlaulajan pirtillä 13.8.2021.”Hetki muinaisuudessa” – kurkistus Havukkakallion saloihin -tilaisuus toimi avajaistapahtumana Havukkakallion muinaislinnan arkeologisille kaivauksille elokuussa 2021. Tilaisuuden alkajaisiksi kuultiin Havukkakallion kulttuuriperintöhanketta vetävältä Lumimuutos Osuuskunnalta hankekuulumisia, minkä jälkeen arkeologit Ville Laakso ja Jasse Tiilikkala pitivät luennon arkeologiasta Havukkakalliolla. Illan kruunasi Liisa Matveisen ja Tellu Turkan esittämä Havukkakallio-balladi. Lopuksi käytiin vielä aktiivista keskustelua Havukkakallioon liittyen.

00:0028:00 – Hankekuulumiset

28:001:08:42 Arkeologien luento ja keskustelua

1:08:421:15:00 Havukkakallio-balladin ensiesitys

1:16:001:43:30 – Keskustelu jatkuu

Havukkakallion metsää.

Tallennettu kategorioihin Toiminta

Kommentointi on suljettu.

Waters of Health -hanke löysi ensimmäiset mikromuovit Näätämö-joen ja Inarijärven erämaisista ekosysteemeistä

IMG_4764

Waters of Health -hanke on Pohjoismaiden ympäristörahoitusrahaston tukema kaksivuotinen seurantahanke, joka on tunnistanut ensimmäiset mikromuoviesiintymät erämaisilla Näätämöjoen ja Inarijärven vesistöillä. Lisäksi saatiin seurattua ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja kyttyrälohen leviämistä Venäjällä, Norjassa ja Suomessa.

(Tässä tiedotteessa keskitytään mikromuovituloksiin. Hankkeen koko loppuraportointi on englanniksi täällä.)

Matkalla muovimittauksiin Näätämölle.

Matkalla muovimittauksiin Näätämölle.

Hankkeen työryhmä on julkaissut ensimmäiset tulokset mikromuovimittauksista. Kaikenkaikkiaan kahdeksalla kontrollipisteellä mitattiin mikromuoveja. Seurannassa oli mukana Näätämöjoen valuma-alueen eri jaotus Sevettijärveltä ja Vainosjoelta pääuomalle, sekä Inarijärven läntiset osat. Korkeimmat arvot löytyivät Inarijärveltä (mittauspiste 1) ja Vainosjoen osavaluma-alueelta Näätämöltä:

1

Mikromuovien löytyminen Näätämön valuma-alueelta ja Inarinjärveltä.

(c) Waters of Health, 2021

 

Mikromuovien suhteellinen ja keskimääräinen koko:

2

 

 

 

 

 

Näytteiden suhteellinen koko näytealueilla:

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Muovityypeiksi näytteissä tunnistettiin

 • polypropyleeni (PP) (49,4%)
 • polyetyleeni (PE) (24,8 %)
 • polyetyleeni terephthalaatti (PET) (18,6 %). 

Yleisesti voidaan todeta, että on erittäin huolestuttavaa, että erämaisista vesistöistä, kuten Näätämö-joen valuma-alueelta löytyi nyt ensi kertaa laajasti mikromuovia. Tutkimus osoittaakin, että seurantatoimet olivat erittäin tarpeellisia. Muovijätteen torjunta onkin otettava vesiensuojelun kärkitoimeksi vesistöillä. 

Hankkeen kokonaismikromuovitulokset julkaistaan sedimenttinäytteineen syksyllä 2021.

Tallennettu kategorioihin Toiminta

Kommentointi on suljettu.

Linnunsuon jättiurakka päättyi

1Kansallisestikin monimutkaisimpiin kuulunut ennallistamiskokonaisuus, Linnunsuon suon ja kosteikon vesiensuojeluhanke, on päättynyt. 180 hehtaaria ennallistettiin happamien sulfidimaiden osalta, mukaanlukien 50 hehtaaria uusia kosteikkoja Linnunsuolle ja 73 hehtaaria suoennallistamista pohjoisosalla. Hankkeen rahoitus saatiin valtion vesiensuojelurahoituksesta (50%) ja Landscape Rewilding-ohjelmasta (50%).

Linnunsuon kansallisestikin laaja ennallistamishanke 2019-2021 on päättynyt. Uutta penkerettä tehtiin 3740 metriä, josta eroosiosuojattua on yli 3 km ja vahvasti eroosiosuojattua 270m. Vanhoja penkereitä korjattiin ja vahvistettiin 1780 metriä, joista vahvasti eroosiosuojattiin 500 metriä.

5Kalkkikiveä on levitetty kaikkein happamimmille (pH alle 3) uusille alueille noin 40 m3. Mursketta (0-32mm) käytettiin vahvaan eroosiotorjuntaan n. 260m3, kevyempään eroosiosuojaukseen soraa noin 1000 m3. Kaikki yli 30cm:n padotuskorkeudella olevat penkereet on eroosiosuojattu kauttaaltaan ja sijainniltaan kriittiset (kuten Jukajoentien varren perkere ja isompien allaosioiden poikkipenkere) ovat vahvasti eroosiosuojattuja, jossa normaalin sorakerroksen (10-20cm) päällä on vielä murskekerros 10-15cm.

Isojen allaosioiden penkereiden vesirajassa on käytetty soran ja murkeen lisäksi myös seulanperäkiveä (50-100mm) kohtiin jossa aalto pääsee lyömään voimakkaasti. Seulanperäkiveä käytettiin yhteensä n. 100 m3. Uusien penkereiden perusrakenteisiin käytettiin turvetta noin 40 000 m3 ja hiesua n. 25 000m3. Vanhojen penkereiden vahvistamiseen käytettiin hiesua (paikoitellen myös savea) noin 10 000m3 ja turvetta n. 2000m3.

2Uusien penkereiden maa-aineksista noin 35% siirrettiin traktoreilla tai kuorma-autoilla. Korjatuista penkereistä sama osuus oli n. 25%. Kaikki eroosiosuojausmateriaali (murske ja sora) ostettiin tavarantoimittajalta ja ajettiin kohteille kuorma-autoilla tai traktoreilla talvella tai mönkijöillä kesällä. Tämän lisäksi Linnunsuon kosteikon pohjoispuolella ennallistettiin 73 hehtaaria suota tulvaturvallisuuden ja vesiensuojelun tehostamiseksi.

Linnunsuo 2019-2021, POKELY/449/2019 -hanke on päättynyt onnistuneesti vaativissa yhteiskunnallisissa ja ekologisissa olosuhteissa. Hanke sai todella paljon kansainvälistäkin huomiota, joten valuma-alue- ja suoennallistamismenetelmiä voidaan pitää onnistuneina. Lisäksi kohteen mittakaava Suomessa on tärkeä verrokki jatkoa ajatellen.

4Taloushallinnollisesti hanke pysyi budjetissaan, merkittävin budjettisiirto ELY-keskuksen hyväksymänä oli n. 10 % lisäys kaivurityöskentelyyn, johtuen kohteiden haastavasta kokonaisuudesta. Toisaalta materiaalikulujen osalta saatiin oleellista säästöä.

Hankkeen avaintoimijat olivat OSK Lumimuutoksen työntekijät Tero Mustonen, Kaisu Mustonen, Lauri Hämäläinen, Antoine Scherer, Janne Raassina, Tarmo Tossavainen sekä Teemu Kuivalainen. Kaikille heille suuri kiitos, erityisesti Janne Raassina vei laajoja kenttäkokonaisuuksia maaliin. Urakoitsija Esa Pesonen Oy toteutti tinkimättömästi ja pitkäjänteisesti erittäin monimutkaisen kokonaisuuden, heille koko henkilökunnan osalta kiitos.

ELY-keskuksen työryhmässä mukana ollut Paula Mononen sekä hankehallinnon Tiina Käki ansaitsevat kiitokset hyvästä yhteistyöstä hankkeen aikana.

6

Tallennettu kategorioihin Toiminta

Kommentointi on suljettu.

Koitereen ennallistamistoimet -näytös ja startti

Multavieremä-saari Koitereella.

Koitereen ensimmäinen ennallistamishanke käynnistyi huhtikuussa. Nyt yleisöllä ja kyläläisillä on mahdollisuus kuulla hankkeesta lisää ja nähdä ensimmäisiä ennallistamiskohteita. 25.9.2021 esitellään toimintaa ja iltapäivällä kokoonnutaan kylätapahtumaan.

 (Perjantaina 24.9. yhtiöiden ja median edustajilla mahdollisuus tutustua ennallistamistoimiin aamupäivällä, ota erikseen yhteyttä OSK Lumimuutokseen, soita 0407372424)

Ohjelma

Koitereen Lammassaari elokuun aamuna.10.00 Valkealammin nousuesteen poisto

Katso sijainti tästä.

Valkealammin nousuesteen poisto ja lehdistö + sidosryhmät voivat
tulla tutustumaan ensimmäisiin ennallistamiskohteisiin ja esittää kysymyksiä.

Mahdollinen lounastauko itseohjautuvasti

14.00 Kokoonnutaan Ruotinniemen kämpälle kylätilaisuuteen

 • Hankkeen tarve, tausta
 • Toimet
 • Karttojen esittelyä
 • Keskustelua ja toiveita

Koitere Karinsaaret.

 

Tallennettu kategorioihin Toiminta

Kommentointi on suljettu.

Uusi seurantaraportti Linnunsuolta ja Jukajoelta

Jukajoen ennallistettua uomaa Aajeenpurolla

Jukajoen ennallistettua uomaa Aajeenpurolla

Verkossa on julkaistu uusi seurantaraportti vuoden 2021 tilanteesta Linnunsuolla ja Jukajoella. Se on saatavissa täältä.

Tässä raportissa tarkasteltu Linnunsuon aluekokonaisuus ja siellä tehtyjen vesiensuoje- luteknisten rakenteiden sekä kunnostus- ja ennallistamistöiden toimivuus on merkittä- vin yksittäinen tekijä Jukajoen fysikaalis-kemiallisen ja ylipäätään kokonaisekologisen toipumisen kannalta, yhdessä joen ”alkulähteen” Jukajärven kuntoutumisen kanssa. Linnunsuon ennallistaminen (metsäojien tukkiminen ja puuston poisto noin 70 hehtaa- rin alalta) tehtiin syksyllä 2020. Ojakatkosten kestävyyttä veden patoamisessa kannattaa tarkkailla muutamien kevät- ja syysylivirtaamien aikana ja jälkeen. Ojakatkoksille kehittyy varsin nopeasti kasvillisuutta, joka sitoo ja lujittaa niiden rakennetta.

Tämä tutkimus toimii lähtökohtana ennallistamisen monitoroinnille. Mainittavia johto- päätöksiä ennallistamisen vaikutuksista on vielä liian aikaista tehdä. Vuosien 2017 ja 2020 havainnot ennen ja välittömästi ennallistamisen jälkeen ovat kuitenkin merkittäviä. Vaikka ennallistamisalueen ojasto oli tehokkaasti tukittu ja puusto poistettu juuri ennen marraskuun 2020 havaintokierrosta, niin koko ennallistamisalueelta lähtevän veden pH (4,8) oli sama kuin ennen ennallistamista huhtikuussa 2017. Molemmilla havain- tokerroilla vallitsi selkeä ylivirtaama. Ennallistamisalueen valumavedessä alumiinipitoi- suudet (30…80 μg/l) marraskuussa 2020 olivat hyvin maltillisia. Alumiinin pitoisuuksia ei mitattu ennen ennallistamistöitä.

Ravinteiden (P, N) huuhtoutumista ei ole toistaiseksi Linnunsuon ennallistetulta alueelta tutkittu, koska rehevöityminen ei ole Jukajoen vesistöalueen merkittävä nykyinen on- gelma, vaan kriittisin kuormitus koostuu happamuudesta ja raskasmetalleista. Ravinteita ja myös kiintoainetta kannattaa monitoroida lähitulevaisuudessa happamuusasteen ja edellä mainittujen metallien lisäksi, yhdessä aina näytteenoton yhteydessä tehtävän virtaamamittauksen eli valumatilanteen todentamisen kanssa. Näiden seuranta mahdollisimman vaihtelevissa valumaoloissa on oleellista, jotta ennallistamisen vaiku- tukset kyetään arvioimaan. Jukajoen vesistöalueen kunnostus- ja hoitohanke on alka- nut vuonna 2012 ja jatkuu edelleen. Vaikka varsinainen kalibrointijakso, ts. ennallista- misalueen seuranta ennen ennallistamistoimia, rajoittuu kevään 2017 kahteen havain- tokertaan, niin välittömästi Aittokorvenlammesta lähtevän veden (pääosin ennallista- misalueen yläpuolella) laatu toimii tyydyttävänä vertailukohtana ennallistamistoimien vaikutusten arvioinnille.

Linnunsuon kosteikon lähtevän veden happamuusaste vaihteli noin pH 4,0…pH 6,2 (arit- meettinen keskiarvo pH 4,7). Tilanne on oleellisesti kohonnut kosteikon rakentamisen (v. 2013, täydennyksiä tehty sen jälkeen) ansiosta. Sitä ennen alueella sijainneelta turve- tuotantoalueelta (tuotannossa v. 1985-2010) virtasi Jukajokeen vettä, jonka pH vaihteli valumaoloista riippumatta noin pH 2,7…pH 3,2. Tämä aiheutti Jukajoessa erittäin vaka- via ekologisia ongelmia, kuten laajoja kalakuolemia vuosina 2010 ja 2011. Maaliskuussa 2019 Linnunsuon kosteikon lähtevään uomaan asennettiin automaattinen mittalaite. Se mittaa aurinkokennosta saatavan energian avulla kosteikosta lähtevän veden pH:n, sähkönjohtavuuden ja lämpötilan 15 minuutin välein. Siten tärkeimmän yksittäisen Ju- kajoen tilaa vaurioittaneen alueen vesistökuormituksen fysikaalis-kemiallinen monito- rointi on nykyään hyvin hallinnassa.

Vuosina 2019-2020 Linnunsuon alueen lounaiseen eteläkolkkaan konstruoitiin neljäs kosteikkoallas. Sen vesi oli havaintoajankohtina touko- ja lokakuussa 2020 erittäin kir- kasta ja hyvin hapanta (pH 3,7 ja 3,8). Lähtötilanne on siten hyvin samankaltainen kuin kolmella, v. 2013 kaivetulla kosteikkoaltaalla. Autotrofiset ja heterotrofiset eliöt löytävät vääjäämättä tiensä myös tälle altaalle ja veden pH alkaa kohota. Tämän uuden altaan vedenlaatua, etenkin pH:ta, kannattaa ehdottomasti ajoittain seurata. Linnunsuon kos- teikkoalueen neljä osa-allasta on erotettu toisistaan pengerryksillä, jotka estävät veden vaihtuvuuden altaiden välillä.

Jukajoen veden pH oli syys-joulukuussa 2020 tyydyttävällä (pH 5,8…6,4) tasolla. Aineisto on suppea; useimmat havainnot tehtiin alivirtaamatilanteessa. Jukajoki on Jukajärven lisäksi täysin keskeinen vuonna 2012 alkaneen vesistön kunnostus- ja hoitohankkeen kohde, joten sen fysikaalis-kemiallista sekä biologista monitorointia on ehdottomasti jatkettava, myös ajoittain intensiivisellä otannalla.

Tallennettu kategorioihin Toiminta

Kommentointi on suljettu.

Englantilainen uutisdokumentti käsittelee ilmastoa, Selkie and Saamelaisalue mukana

1993 jani nummela hauki 1

Channel 4 UK-uutiskanava on julkaissut uutisdokumentin, jossa on mukana Selkie ja Saamelaisalue. Sen voi katsoa täältä.

Uutinen on osa CCAG-ilmastopaneelin työtä, joka julkaisee kuukausittain kansainvälisiä arvioita ilmaston tilasta ja toimista, joilla pahin pyritään välttämään.

Tallennettu kategorioihin Toiminta

Kommentointi on suljettu.

Errata: Korjaus Luontopaneelin raporttiin

Tänään julkaistiin Suomen Luontopaneelin arvio soiden ennallistamisesta, jossa mainitaan OSK Lumimuutoksen Landscape Rewilding -ohjelma. 

Raportti toteaa: ”Sekä Hiilipörssi että erityisesti Lumimuutos ovat taloudellisesti mitattuna jo miljoonaluokan toimijoita. Hiilipörssin rahoitus perustuu pitkälti yksityisten kompensaatio- palveluiden ostoihin, ja Lumimuutos on saanut huomattavaa rahoitusta esimerkiksi Euroopan investointi- pankilta (EIB) Euroopan-laajuisen Rewilding Europe -järjestön kautta. Lisäksi Lumimuutoksen ennallistamis- töitä ovat kompensaatiomielessä rahoittaneet yhtiöt ja säätiöt kuten Finnair Oyj, Koneen säätiö ja Nesslingin säätiö (tiedot haettu Lumimuutos-osuuskunnan verkkosivuilta).”

Raportin tiedoista poiketen haluamme todeta, että:

OSK Lumimuutos luotsaa luonnonsuojelu- ja ennallistamisohjelmaa Landscape Rewilding. Ohjelma luonnonsuojelee ja ennallistaa metsiä, soita, jokia, järviä ja kosteikkoja. Saamme toimintaamme lahjoituksia ja apurahoja sääntöjemme mukaan, mutta emme tarjoa minkäänlaisia kompensaatio- tai hiilikrediittipalveluita tukijoille, yrityksille tai ohjelman kautta. Olemme täysin voittoatavoittelematon ja toiminnan periaatteet ovat ennallistaminen, luonnonsuojelu ja paikallisyhteisöiden tukeminen. Toimistamme saa lisätietoja ottamalla yhteyttä.

Tallennettu kategorioihin Toiminta

Kommentointi on suljettu.

Uusi hanke tarjoaa työkaluja arktisen alueen seurantaan ja muuttuvaan ympäristöön sopeutumiseen

Keltavästäräkki napapiirillä, kesäkuu 2021.

Keltavästäräkki napapiirillä, kesäkuu 2021.

Euroopan unioni myöntää Horisontti 2020 -ohjelmasta 15 miljoonan euron rahoituksen Arctic PASSION -hankkeelle vuosille 2021–2025. Yhteensä 35 kumppanin yhteenliittymä edistää arktisen alueen kansainvälisten ympäristöhavaintojärjestelmien integrointia ja parantaa näiden järjestelmien räätälöintiä eri käyttäjäryhmien tarpeisiin – ulottuen paikallisista asukkaista akateemiseen maailmaan ja aina teollisuuden edustajiin ja päätöksentekijöihin asti. Alkuperäiskansayhteistyöllä hanke kurottaa kauas menneeseen muutosten tulkinnassa perinnetiedon avulla.

Railo Kuivasjärvellä, maaliskuu 2020.

Railo Kuivasjärvellä, maaliskuu 2020.

Ilmastonmuutos muuttaa arktista aluetta merkittävästi. Arktisen alueen koordinoitu ja johdonmukainen kansainvälinen havainnointijärjestelmä olisi ratkaisevan tärkeä edistysaskel sekä paikalliselle että eurooppalaiselle väestölle kuin myös tutkimukselle, poliittiselle päätöksenteolle ja taloudelle. Tällainen järjestelmä mahdollistaisi merkittävimpien muutosten paremman seurannan, ennusteiden kehittämisen paremmiksi, ennaltaehkäisy- ja sopeutumisstrategioiden kehittämisen ja kestävän kehityksen tukemisen. Arctic PASSION -hanke tarttuu näihin tehtäviin.

Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research (AWI), johtaa 35 eurooppalaisen ja kansainvälisen kumppanin yhteenliittymää 17 eri maasta. Mukana on useita järjestöjä Suomesta, muun muassa Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus ja Lumimuutos Osuuskunta.

Projektin kolmanneksi suurimpana partnerina Ilmatieteen laitos on hyvin laajasti mukana lähes kaikissa työpaketeissa. Päällimmäisinä on vastata arktisen havainto- ja palvelutoiminnan vaikuttavuustutkimuksesta, kehittää arktisen datan tietojärjestelmiä ja tukea Sustaining Arctic Observing Networks:n strategian toteuttamista. Tavoitteena on parantaa selkeästi arktista havaintotoimintaa ja sen pohjalta syntyviä tietopalveluita”, kertoo Ilmatieteen laitoksen Mikko Strahlendorff.

Suomen ympäristökeskus SYKE toteuttaa hankkeessa palvelun, joka tuottaa tietoa arktisten järvien jäätilanteesta. Palvelu perustuu satelliitti- ja kansalaishavaintojen hyödyntämiseen. Tärkeimmät käyttökohteet syntyvälle aineistolle ovat ilmastonmuutostutkimus sekä pohjoisten yhteisöjen turvallisuus”, sanoo Sampsa Koponen SYKEstä.

IMG_1078Arktinen alue on saamelaisten, inuiittien, jukagiirien ja muiden alkuperäiskansojen kotiseutu. Hankkeen iso osa-alue tuottaa historiallisen muutoksen kuvaa alkuperäiskansojen kanssa siten, että kylien perinnetieto ja kanssatutkijuus korostuu.

Kalottialueen mennyt, usein piilossa oleva muutos ja toisaalta nykyisen hetken nopeasti etenevä, monimutkainen tilannekuva saadaan paremmin selville, kun etulinjassa olevat yhteisöt ovat mukana samanvertaisina toimijoina”, toteaa dosentti Tero Mustonen OSK Lumimuutoksesta. Lumimuutos on 20 vuotta vanha voittoatavoittelematon tiedejärjestö, joka on ollut mukana rakentamassa Arktisen Neuvoston seuranta- ja alkuperäiskansayhteistyötä vuodesta 2000.

Hankkeen tavoitteena on luoda havainnointijärjestelmä käyttäjien tarpeisiin 

Vaikka arktisten havainnointien integroinnissa onkin edistytty viime vuosina, nykyisten arktisten havaintojärjestelmien eri osatekijät ovat edelleen hajanaisia, ja aineistoa on osittain vaikea saada eikä sitä useinkaan räätälöidä käyttäjien tai sidosryhmien tarpeisiin. Arctic PASSION pyrkii parantamaan tilannetta kehittämällä kansainvälisen yhteistyön kautta integroitua ”yleisarktista seurantajärjestelmää” (pan-AOSS). Hankkeessa käsitellään muun muassa seuraavia asioita:

 • Arctic PASSION laajentaa ja koordinoi tehokkaammin arktisten alueiden havainnointikykyä ja laajentaa sen toimintavalmiuksia maalla, valtamerillä, ilmakehässä ja kryosfäärissä. Tämä toteutetaan lisämittauksilla ja paremmalla kansainvälisen tason integraatiolla. Hankkeessa esimerkiksi perustetaan kansainvälinen valtamerten seurantaverkosto arktisen alueen Atlantin sektorille ja yhdistetään se samanlaiseen Tyynenmeren sektorin jo valmiiseen järjestelmään.
 • Yli muutaman vuosikymmenen taakse historiaan ulottuvien havainnointiohjelmien mittaustulokset arktiselta alueelta ovat määrältään vähäisiä. Vielä vanhemmat tulokset perustuvat alkuperäiskansojen tekemiin havaintoihin ja harvoihin kansallisiin seurantaohjelmiin. Paikallisen muutoksen ymmärtämiseksi Arctic PASSION kokoaa havainnot yhteen ja analysoi ne yhdessä alkuperäiskansoja edustavien kumppaneidemme kanssa.
 • Havainnointijärjestelmän mukauttamiseksi paremmin arktisella alueella asuvien ihmisten tarpeisiin Arctic PASSION laajentaa sitä sisällyttämällä siihen alkuperäiskansojen perinnetietoa ja muuta paikallista tietoa. Esimerkiksi paikallisten ja alkuperäiskansojen, tutkijoiden sekä poliittisten ja kaupallisten toimijoiden kanssa järjestettävien paneelikeskustelujen avulla määritellään, mitä tietoja tarvitaan ja missä muodossa, jotta tiedot voidaan kerätä rutiininomaisesti.
 • Arctic PASSION yhdistää yhdessä paikallisten ihmisten, alkuperäiskansojen yhteisöjen, arktisten kaupunkien sekä paikallisten ja kansallisten päättäjien kanssa eurooppalaisten ja kansainvälisten maahavainnointiohjelmien tiedot kahdeksan uuden tietopalvelun tarjoamiseksi. Konkreettisia esimerkkejä ovat ilmansaastetilanteen ennustejärjestelmä, arktisen alueen yhdennetty palontorjunta ja entistä parempi ikiroutatilanteen seuranta.
 • Käyttövalmiin arktisen alueen ympäristötiedon yhteensopivuutta ja saavutettavuutta tieteen, politiikan ja liiketoiminnan kannalta parannetaan ilmastonmuutoksen haasteisiin ja kestävän kehityksen vaatimuksiin vastaamiseksi. Viimeisenä seikkana voidaan mainita, että havainnointijärjestelmän taloudellisten ja muiden yhteiskunnallisten hyötyjen kvantifiointi auttaa varmistamaan kansainvälisen tuen sen pitkän aikavälin rahoitukselle.

Arctic PASSION -hanke alkaa virallisesti 1.7.2021. Hankkeen nimi tulee englanninkielisistä sanoista: ”Pan-Arctic observing System of Systems: Implementing Observations for societal Needs” eli suomeksi: ”Koko arktisen alueen kattava järjestelmien havainnointijärjestelmä: havainnoinnin toteuttaminen yhteiskunnallisiin tarpeisiin.”

Sosnovkan rannikkorysäkalastusta.

Sosnovkan rannikkorysäkalastusta.

Tallennettu kategorioihin Toiminta

Kommentointi on suljettu.