Toiminta

”Rääkärin maailma” – kalastajakirja julkaistaan 10.6.2023

Merikarvian Ouran saariston kalastajien entisajan työtä ja elämää esittelevän kirjan ”Rääkärin maailma” julkistamistilaisuus järjestetään lauantaina 10. kesäkuuta klo 13 Merry Camping -leirintäalueen (Palosaarentie 67) vastaanottorakennuksen ravintolassa. 

Paikalla ovat kirjan päävastuullinen kirjoittaja Selkämeren Ystävien hallituksen jäsen Juhani Mellanoura ja hänen yhteistyökumppaninsa Tero ja Kaisu Mustonen Osuuskunta Lumimuutoksesta, jotka ovat kirjoittaneet kirjaan loppuluvun.

Noin 200-sivuista kirjaa voi ostaa paikan päällä. Kirjassa on myös kansainvälisesti arvostetun Matti A. Pitkäsen 1970-luvulla ottamia valokuvia. Hänen ottamistaan valokuvista avautuu samassa yhteydessä koko kesän kestävä näyttely vastaanottorakennuksen yläkertaan.

Kategoriat: Toiminta

Apaja-festivaali Tohmajärvellä 17.6.

Lumimuutoksen Ennallistamiskeskuksen avajaisia juhlitaan Tohmajärvellä 17. kesäkuuta Apaja-festareiden merkeissä. Tapahtumassa yhdistyvät elävä musiikki, valokuva-, elokuva- ja kuvataide sekä luonnon ennallistamisen ja kulttuuriperinnön teemakokonaisuudet.

Lisätietoja ja päivän ohjelman löydät täältä.

Kategoriat: Ei kategoriaa, Toiminta

Kiitos kaikille Goldman-palkintotuesta

OSK Lumimuutos ja Tero Mustonen ovat erittäin kiitollisia kaikille onnittelijoille Goldman-palkintoon liittyen. Työ jatkuu!

Kategoriat: Toiminta

Pro Kuivasjärvi ry: n vuosikokous 21.5.2023

Louhinevan ennallistamisala.

Pro Kuivasjärven sääntömääräinen vuosikokous järjestetään  21.5.2023 kello 14.00 alkaen kyläkodalla Tuomistontiellä. Kahvitarjoilu.

Aiheena sääntömääräiset asiat ja katsaus ison kunnostushankkeen tuloksiin ja viimeiseen toimintavuoteen. Erityisen tarkastelun kohteena ajankohtaiset maankäyttöasiat, pohjoisen suunnan ennallistamistulokset sekä vuoden 2023 kohteet.

Tervetuloa!

Kategoriat: Toiminta

Sevettijärven kunnostushanke on ohi kevään 2023 osalta

Eroosiotorjuntaa maaliskuussa 2023

Sevettijärven eroosiontorjunta on päättynyt kevään 2023 osalta. Seuraava työjakso on elokuussa 2023. Alla tiivistyksiä tuloksista.

Sevettijärven eroosiontorjunta- ja kunnostushanke on saanut kevään 2023 työt päätökseen. Kokonaisuudessaan hankkeessa on tehty:

 • Syksyn 2022 aikana Jäniskoskessa vietiin läpi kalataloudellinen kunnostus, jossa ennallistettiin taimenen kutualueet sekä poikastuotannon ja selviämisen kannalta oleelliset elinympäristöt. Työvaihe on saatu päätökseen ja seurannan piirissä.
 • Kunnanniemen eroosiontorjunta käynnistyi todenteolla helmikuun lopussa. Maaliskuun aikana materiaalit toimitettiin paikalleen, ja aseteltiin. Yllä olevassa kuvassa näkyy toimenpiteiden toteutusta maaliskuun ensimmäisellä viikolla. Pääosa eroosiontorjunnasta saatiin vietyä läpi jo keväällä. Elokuulle jää mahdollinen viimeistely, sekä välissä seurantatoimet, mukaan lukien pääskyjen kesän 2023 osalta.
 • Hankkeen aikana on koottu tuloksia myös eroosion vaikutuksista järveen. Erityistä mielenkiintoa kylätapaamisissa on herättänyt siian kohtalo. LUKEn ja OSK Lumimuutoksen tutkijoiden näkökulma on, että harvasiivilähampainen Sevetin siika, johtuen siitä, että se on pohjasyöjä, on kärsinyt eroosion aiheuttamista muutoksista. Voidaan tulkita, että siika on häiriötilassa ja populaatio n.s. stressin alainen. Tämä altistaa siikaa loisille, sairauksille ja aiheuttaa myös lisääntymisvaikeuksia.

Hanke on järjestänyt kaksi kylätapahtumaa, helmikuussa ja maaliskuussa. Seuraavan kyläinfon ajankohta tiedotetaan FB:ssa ja täällä, kun päästään kesään. Seuraava työvaihe on todennäköisesti elokuulla. Tuolloin viimeistellään Kouluniemen rakenteita tarpeen mukaan, jatketaan mikromuovitutkimuksia, ja tarkastellaan Näätämö-johen lohivuotta, mukaan lukien kyttyrälohiasioita. Lisäksi hanke seuraa Vainosjoen ja muiden aiempien ennallistamiskohteiden tilaa koko kauden.

Syksyllä olemme tietoisia paremmin siitä, miten loput eroosiontorjuntatoimet saadaan vietyä maaliin, todennäköisesti kevättalven 2024 aikana.

OSK Lumimuutos on myös kiinteistöjen omistaja Sevettijärvellä. Kyseessä on kokonaisuus metsäkiinteistöjä, joita porotilojen edustajat ovat myyneet turvatakseen osittain hakattujen metsien ennallistamista, sekä yhtenäisen maankäytön säilymistä siten, että maankäyttö ei pirstoudu alueella, vaan em. alueet säilyvät porotalouden ja kolttasaamelaisten käytössä. Syksyllä 2023 ja talvella 23-24 järjestämme kylätapaamisia ja keskusteluita näiden kiinteistöjen tilasta, arvoista turvaamassa omalta osaltaan luonnon tilaa Sevettijärvellä sekä otamme vastaan ideoita, joilla voidaan tukea sevettiläisten ja erityisesti kolttasaamelaisten kannalta metsien tulevaa käyttöä. Metsät ovat OSK Lumimuutoksen sääntöjen perusteella luonnonsuojeltuja, eivätkä ne ole rakentamisen, talouskäytön tai muun hyödyntämisen piirissä.

2. -7.10.2023 Sevettiin saapuu kansainvälinen ”Sharing Circle” -tutkimus- ja tiedetyöpaja. N. 30 tutkijaa kalottialueelta, sekä alkuperäiskansojen edustajia Alaskasta, Kanadasta ja Grönlannista sekä muilta saamelaisalueilta vierailee kylällä. Tapahtumia on runsaasti myös kyläläisille ja tarkemmasta ohjelmasta tiedotetaan syyskuussa. Toimet ovat osa Arctic Passion – EU -hankkeen toimintaa sekä OSK Lumimuutoksen tutkimustyötä Sevettijärvellä, joka vahvistaa myös kolttasaamelaisten äänen, tietojen ja oikeuksien toteutumista tutkimuksen maailmassa.

Kategoriat: Toiminta

Lumimuutoksen naiskalastajat esillä kotimaassa ja kansainvälisesti

Tänään on kansainvälinen naistenpäivä, ja sekä kansalliset mediat, että kansainvälinen huomio valottaa OSK Lumimuutoksen naiskalastajia sekä kala-alan ammattilaisia.

Noora Huusari, OSK Lumimuutoksen henkilöstöpäällikkö hoitaa myös kalojen myyntiä, jalostusta ja jakelua. Minna Kutvonen Värtsilästä toimii ammattikalastajana Värtsilän suunnalla sekä osallistuu jalostustoimintaan.

Lumimuutoksen nuottaporukan jäsenenä Karoliina Lehtimäki on koko talven jäällä, sekä osallistuu jalostukseen ja muihin kalastuksen osa-alueisiin. YLE valottaa nuottauksen tilannetta kansallisissa uutisissa ja nettijutussa. Euroopan pienammattikalastajaliitto LIFE puolestaan kirjoittaa Karoliinasta komeasti, juttu saatavissa täällä.

Karoliina Lehtimäki
Kategoriat: Toiminta

Sevetin eroosiontorjuntailta 24.2.

Sevettijärven kunnostusinfo perjantaina 24.2.2023 kello 18.00.

Eroosiontorjunta-hankkeen ensimmäinen kyläilta vuodelle 2023 järjestetään 24.2.2023 kello 18.00 Sevettijärven koululla. Kahvitarjoilu – tervetuloa!

Kategoriat: Toiminta

Ajankohtaisia toimia Onkamoiden alueella

Kesän aikana tarkastellaan historiallisia maankäyttö- ja ekosysteemimuutoksia Onkamoilla.

Vuoden 2023 alussa Pro Onkamojärvet ry siirsi OSK Lumimuutokselle vastuun ennallistamis- ja vesiensuojelutoimista Onkamo-järvien alueella. Pitkään toimintaa luotsannut yhdistys ja sen aktiivi Tuovi Vaaranta siirtävät viestikapulaa erittäin merkittävän toiminnan päätteeksi eteenpäin. OSK Lumimuutos on kiitollinen tästä ja pyrkii ponnistelemaan Onkamoiden eteen.

Onkamoiden valuma-alueella on tehty todella paljon merkityksellisiä toimenpiteitä. Näillä toimilla on pyritty saamaan niinsanottua ulkopuolista kuormitusta kuriin. Seuraava iso ponnistus liittyykin järvien altaiden tilaan, ja toimiin. Toukokuun vuosikokouksessa kerromme seuraavista askeleista Pro Onkamojärvien jäsenille ja lokakuussa järjestetään iso Onkamot-seminaari.

Kesän 2022 aikana järvillä havaittiin paljon sinileväkukintoja. Viime vuoden aikana OSK Lumimuutos ja Pro Onkamojärvet ry koordinoivat toimia ja vaihtoivat tietoja myös ELY-keskuksen kanssa. Tällä varauduttiin tulevaan vastuun siirtoon ja toisaalta pohdittiin tulevia toimintalinjoja, joilla asiaan voidaan vaikuttaa.

Tieteellinen ymmärrys on, että vesistöt pyritään ennallistamaan siten, että valuma-alueella tehdään kaikki voitava, ja tämän jälkeen ponnistellaan uomien ja altaiden haasteiden kanssa. Onkamoilla on siis saatu jo todella paljon aikaan, mutta järvien tila ja reagointi sekä historiallinen taakka on mittava, ja ennallistamistoimien vaikutus ja merkitys tapahtuu uudessa tilanteessa, jossa esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutukset, aktiivinen maankäyttö, ääreisilmiöt ja näiden ristiinkytkeytyneet vaikutukset muodostavat todella monimutkaiset seuraukset.

Valuma-aluekunnostus ei ole epäonnistunut, eikä se ole ollut turhaa. Ongelmat ovat kuitenkin monimutkaisia ja muodostuneet vuosikymmenien aikana. Tämän takia käynnistämme kevään 2023 aikana laajamittaiset vesimittaukset yhdessä viranomaisten kanssa, joiden tavoite on saada selville järvien tilasta kokonaan uusi kuva. Näitä mittauksia jatketaan syksyyn 2023 asti.

Lisäksi pyritään käynnistämään sedimentti-pohjanäytteiden keruu, maantieteelliset tulkinnat ja kesän aikana järvillä suoritetaan kenttätöitä ekologisen tarkastelun saralla. Rahoitus toimille tulee Elpyvä maisema -ohjelmasta. Kevään mittaan kerätään OSK Lumimuutoksen asiantuntijoiden toimesta myös Onkamoihin liittyvää perinnetietoa

Kaikki toimenpiteemme löytyvät jatkossa verkkopalvelussa www.maisema.org. Sinne perustetaan kevään aikana Onkamoiden kartasto ja paikkatieto-aineisto, jossa näkyvät jatkossa kaikki jo tehdyt ennallistamistoimet kartalla, mittaustietoja sekä luontoon ja perinteeseen liittyviä kohteita.

Kesä siis seurataan ja suunnitellaan toimia, joilla järvien tilaan voitaisiin vastata. On kuitenkin tärkeää huomata, että järvialtaiden kunnostus on erittäin kallista, joten korjausliikkeet täytyy suunnitella hyvin ja etsiä myös rahoitusta näille toimille. 

Onkamojärvien ennallistaminen on ollut historiallinen ja jossain määrin ainutlaatuinenkin yhdistysvetoinen ponnistus jo nyt. Tämän takia OSK Lumimuutos tukee kehystä, jossa Onkamo-työtä esitettäisiin Yhdistyneiden kansakuntien CCA-alueeksi, eli kylille tärkeäksi kokonaisuudeksi. Tätä varten järjestetään laaja Onkamot-päivä lokakuun puolivälin paikkeilla, jossa kaikki halukkaat kuulevat lisää, saavat esittää mielipiteitään ja jossa esitellään CCA-prosessia pitkäaikaisena ratkaisuna järvien osalta. CCA-status ei perusta uusia luonnonsuojelualueita tai rajoita elinkeinojen harjoittamista.

Eli tiivistäen työ Onkamoiden osalta jatkuu seuraavasti syksyyn 2023 asti:

 • helmi-toukokuu 2023: Perinnemateriaalin keruu, tutkimusaineiston keruu
 • Toukokuu 2023: Tiedotustoimintaa osana Pro Onkamojärvien vuosikokouksessa 6.5., sijainti Niemisen Urheilutalolla, Hammaslahdentie 1126, 82290 Nieminen
 • Aktiivista tiedottamista osoitteessa www.maisema.org halki vuoden ja sinne kootaan kaikki tehdyt toimet kesään 2023 mennessä. Lisäksi kaikissa aiheissa voi ottaa yhteyttä OSK Lumimuutokseen, puhelin 0401896085
 • Touko-syyskuu 2023: Järvien tutkimushankkeen mittauksia kokonaistilanteen selvittämiseksi
 • Lokakuu 2023:Onkamot-päivä” n. 15.10., kerromme kesän tutkimusten tuloksia, esittelemme Onkamoiden CCA-statuksen tilaa ja prosessia ja kuulemme kiinnostuneiden mielipiteitä ja toiveita ja valmistaudumme vuoteen 2024

Seuraa Onkamoiden aktiviisia toimia osoitteessa www.maisema.org

Kategoriat: Toiminta

Uusi seurantaraportti julki kahdelta ennallistamisalalta

Vitsasuon ennallistamisala ja Oijärvi

Vitsasuon ennallistamisala ja Oijärvi

Uusi seurantaraportti tiivistää kahden rewilding-alueen ympäristön tilaa. Siinä tarkastellaan Iin kunnan alueelta Perämereen laskevan Kuivajoen vesistöalueen alueen keskeisten virtavesien (Kuivajoki ja Kivijoki eli Ylijoki) sekä järvien (Oijärvi ja Kivijärvi) viimeisimpiä vedenlaadun tuloksia. Vesistöalue saa alkunsa Ranuan kunnan alueelta. Lisäksi tarkastellaan Parkanon kaupungissa sijaitsevan Kuivasjoen- Jarvasjoen vedenlaatua. Se sijaitsee Kokemäenjoen vesistöalueella.

Kivijoen ja Oijärven tavoin Kuivajoen kiintoaineen sekä kokonaisfosforin ja kokonaisty- pen pitoisuudet ovat olleet ajoittain korkeita ja vaihdelleet suhteellisen voimakkaasti. Ravinteiden pitoisuudet ovat olleet enimmäkseen eutrofisten vesien suuruusluokkaa. OSK Lumimuutos on keskittynyt luonnonsuojelu- ja ennallistamiskohteiden toteuttamiseen molemmilla valuma-alueilla. Koko raportti täällä.

Vitsasuo

Vitsasuo

Kategoriat: Toiminta

Sevettijärven ”Kunnanniemen” eroosiontorjunta keväällä 2023

terveystalo1

OSK Lumimuutos toteuttaa Metsähallituksen, ELY-keskuksen, Inarin kunnan ja muiden viranomaisten luvittamaa Sevettijärven kunnostushanketta. Keväällä 2023 viedään läpi eroosiontorjuntatyöt Kunnanniemessä. 

Helmikuussa käydään läpi yksityiskohdat paikallisesti, ja maaliskuun aikana eroosiontorjuntamateriaali tuodaan paikalle eroosiopisteille. Lisäksi reittiä aurataan aktiviisesti. Tuolloin alueella liikutaan kartan mukaisesti kuorma-autoilla. Maaliskuussa kaivuri maisemoi ja keskittää eroosiontorjuntamateriaalit penkkoja vasten, näin minimoidaan maisemahaittaa.

Varsinainen kaivurityöskentely viedään läpi alhaisen veden aikaan, jolloin torjuntamateriaali asetellaan lopullisesti paikalleen. Tavoitteena on, että työvaihe on valmis syyskuussa. Tämän jälkeen tarkastellaan vuoden 2024 aikana tehtävät muut eroosiontorjuntatyöt ympäri järveä.

Sevettijärven Kouluniemen kuormakartta 2023

Hanketta osarahoittavat OSK Lumimuutos ja Inarin kunta. Hanke on saanut pitkän hakuajan jälkeen luvituksen viranomaisilta ja käynnistyi elokuussa 2022. Hanke päättynee 2024. Hankkeessa käytetään aina, kun mahdollista, Sevettijärvellä sijaitsevien yrittäjien palveluita ja kokonaisuudessaan Inarin kunnan alueella olevia toimijoita palveluntarjoajina. Valinnat perustuvat kilpailutuksiin. Koko hankkeen taloudellinen hyöty jää Inarin kunnan alueelle.

Hanke järjestää kyläinfotilaisuuksia Sevettijärvellä vuoden aikana. Alustava aikataulu (tarkista lähempänä. muutokset mahdollisia) tilaisuuksille on

 • Perjantai 24.2.2023
 • Torstaina 30.3.2023
 • Kesäkuussa 2023
 • Lokakuun ensimmäisellä viikolla 2023

Hanke tiedottaa aktiivisesti, ja sanaa saa levittää.

Hankkeesta voi lausua mielipiteitä 15.2.2023 asti osoitteeseen tiedotus at lumi.fi

Hankkeen ohjaustoimissa on edustettuna Kolttasaamelaisten kyläkokous ja luottamusmies, tutkijoiden edustajia, ennallistamisammattilaisia, sekä Inarin kunnan ja valtion edustajia.

Kategoriat: Toiminta