Jukajoen ja -järven valuma-alueen kunnostushanke, Pohjois-Karjala

Sohmeronlähde

Jukajoki parhaimmillaan. Kuva: Matti Pihlatie, 2014.

Selkien ja Alavin kylät ovat luotsanneet vuodesta 2011 alkaen koko Jukajoen ja –järven valuma-alueen kunnostushanketta. OSK Lumimuutos on ollut hankkeessa mukana tieteellisen koordinaation toteuttajana alusta alkaen. Vuoden 2017 syksyllä koordinaatiovastuu siirtyi koko toiminnasta OSK Lumimuutokselle, siten, että kylien edustajat ovat toimissa ja ohjauspäätöksissä mukana.

Juuri nyt:

Kevät 2021: Uusi ennallistamissivusto avauttu, katso täällä. Koko Linnunsuon ja pohjoispuolen ennallistaminen on loppusuoralla, uuden suo- ja kosteikkoalan kokonaispinta-ala on n. 180 hehtaaria.

5.8.2020: Talvella on Linnunsuolla tehty paljon laajennuksia. Katso toimintaohje tästä, sekä ennallistamisohjelman tiedote tästä.

4.12.2019: Pohjois-Karjalan ELY-keskus on hyväksynyt 240,000 € hankkeen Linnunsuon happamien vesien turvallisuuden ja ennallistamisen osalta. Hanke kestää vuoteen 2021, ja pitää sisällään pääasiassa Linnunsuon vallien turvaamista ja uusien kosteikkoaltaiden rakentamista.

9.9.2019: Taimen-hanke on päättymässä. Jukajokeen ja Aajeenpuroon on saatu ennallistettua kilometreittäin taimenen kutualueita ja poikaselinympäristöjä. Uudet kosteikot turvaavat vedenlaatua myös Savi- ja Töppösuolla. Jukajoen ennallistamisesta on julkaistu uusi booklet, jonka voi lukea täältä.

26.8.2018: Maakaista käsittelee Jukajokea ja Linnunsuota.

Kesä 2018: Talven aikana saatettiin loppuun laaja valuma-aluekunnostushanke. Se on päättynyt sejä järven että joen alueella. Loppuraportti on saatavissa meiltä. Vuonna 2018 toiminta jatkuu. ”Kohti taimenen kotia” -LEADER -hanke parantaa Linnunsuon varustelutasoa, perustaa muutaman uuden vesiensuojelukosteikon, luontopolun sekä taimenen ja muiden arvokalojen kutu- ja poikastuotantoalueet Jukajoelle. Hanke kestää vuoden 2019 loppuun. Parhaillaan (kesäkuun alku 2018) Jukajoen vedenlaatu on hyvää, ja OSK Lumimuutos kumppaneineen jatkaa mittauksia uomalla sekä luonnon monimuotoisuustarkkailua Linnunsuolla.

3.4.2017: Selkien kyläyhdistys ja Jukajoki -hanke liittyivät Ilomantsin biosfäärialueen kumppaneiksi.unesco

6.2.2017: Our Place on Earth -dokumenttielokuvat julkaistu. Tuotantokauden 1 voi katsoa täältä.

Näillä sivuilla voit tutustua hankkeen eri osa-alueisiin:

Tiede Jukajoella

Tiede Jukajoella

Linnunsuon kosteikko

Linnunsuon kosteikko

Kansainvälinen Jukajoki

Kansainvälinen Jukajoki

Kalastusseuranta Jukajoella

Kalastusseuranta Jukajoella

Jukajoen kunnostushanke

Jukajoen kunnostushanke

Kommentointi on suljettu.