Osuuskunnan esittely

Olemme määritelleet osuuskuntamme tavoitteet ja toimintatavat seuraavalla tavalla:

“Lumimuutos on perinteisiin
pohjaava suomalainen yhteisö,
jonka päämääränä on syventää luontosuhdetta
käytännön toiminnalla, jakamalla jäsentensä kokemuksia
ja tietoa omilta erikoisalueiltaan.”

Snowchange syntyi syksyllä 2000 edistämään Tampereen ammattikorkeakoulun ympäristöinsinöörikoulutuksen yhteistyötä pohjoisten alkuperäiskansojen kanssa ja keräämään havaintoja pohjoisilla alueilla tapahtuvista ympäristömuutoksista.

Yhteistyö Arktisen neuvoston Arctic Climate Impact Assessment (ACIA) -hankkeen kanssa alkoi vuonna 2001. Tämä mahdollisti mm. yhteistyön Suomen ja Venäjän alkuperäiskansojen, kuten saamelaisten keskuudessa.

Marraskuussa 2002 WWF:n Suomen rahasto palkitsi Snowchangen parhaana kansallisena ympäristöhankkeena.

Nykyisen muotonsa toiminta sai syksyllä 2005 kun päättyneen Snowchange-hankkeen jälkeen perustettiin Osuuskunta Lumimuutos. Osuuskunnan englanninkieliseksi nimeksi vahvistettiin Snowchange Cooperative.

Osuuskunnan tarkoituksena on harjoittaa luontaiselinkeinoihin, paikalliskulttuureihin ja kansanperinteeseen liittyvien tietojen, taitojen ja palveluiden tuottamista, välittämistä ja tarjoamista kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Edistämme metsäsuomalaista perinnettä, kulttuuria ja ajattelua toiminnassamme.

Tällä hetkellä Lumimuutoksen ulkomailla tapahtuva yhteistyö tapahtuu pääasiassa Saamenmaan (Suomi, Venäjä, Ruotsi ja Norja), Sahan tasavallan (Venäjä), Alaskan (USA) sekä Brittiläisen Kolumbian, Luoteis-territorioiden ja Nunavutin (Kanada) kanssa. Näiden alueiden lisäksi yhteistyökumppaneita löytyy kaikista arktisista maista ja muun muassa Uudesta-Seelannista ja Australiasta.

Osuuskunnan hallitus

Osuuskunnan hallitus koostuu yhdestä jäsenestä ja yhdestä varajäsenestä. Osuuskunnan hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan.

Tero Mustonen (Puheenjohtaja)
Kaisu Mustonen (Varajäsen)

Helmikuusta 2014 alkaen OSK Lumimuutos keskittää kaiken toimintansa Pohjois-Karjalaan, Selkien kylään. Se keskittyy luontaistalouksien ja paikalliskulttuurien kanssa tehtävään yhteistyöhön pohjoisella alueella, kotimaassa erityisesti Pohjois-Karjalassa. Tero Mustonen on rekisteröitynyt kaupallinen kalastaja. Tämän lisäksi huhtikuussa 2014 OSK:lle perustettiin laaja kansainvälinen ohjausryhmä, jossa on kuudentoista vuoden aikana muodostuneen kumppanuusverkoston avaintoimijoita Siperiasta Alaskaan, Australiasta Kanadaan ja Saamenmaahan.

Kommentointi on suljettu.