Osuuskunnan esittely

Karoliina Lehtimäki, osuuskunnan kalastajia

Karoliina Lehtimäki, osuuskunnan kalastajia

Osuuskunnan tarkoituksena on harjoittaa luontaiselinkeinoihin, paikalliskulttuureihin ja kansanperinteeseen liittyvien tietojen, taitojen ja palveluiden tuottamista, välittämistä ja tarjoamista kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Edistämme metsäsuomalaista perinnettä, kulttuuria ja ajattelua toiminnassamme.

Tällä hetkellä Lumimuutoksen ulkomailla tapahtuva yhteistyö tapahtuu pääasiassa Saamenmaan (Suomi, Ruotsi ja Norja), Alaskan (USA) sekä Brittiläisen Kolumbian, Luoteis-territorioiden ja Nunavutin (Kanada) sekä Grönlannin kanssa. Näiden alueiden lisäksi yhteistyökumppaneita löytyy kaikista arktisista maista ja muun muassa Uudesta-Seelannista ja Australiasta.

IMG_7080Osuuskunnan hallitus

Osuuskunnan hallitus koostuu yhdestä jäsenestä ja yhdestä varajäsenestä. Osuuskunnan hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan. Helmikuusta 2014 alkaen OSK Lumimuutos keskittää kaiken toimintansa Pohjois-Karjalaan. Vuonna 2022 avattiin päämaja Tohmajärvelle. OSK keskittyy luontaistalouksien ja paikalliskulttuurien kanssa tehtävään yhteistyöhön pohjoisella alueella, kotimaassa erityisesti Pohjois-Karjalassa.  Tämän lisäksi huhtikuussa 2014 OSK:lle perustettiin laaja kansainvälinen ohjausryhmä, jossa on kahdenkymmenen viiden vuoden aikana muodostuneen kumppanuusverkoston avaintoimijoita Alaskasta, Australiasta Kanadaan ja Saamenmaahan.

Osuuskunnan jäsenistöä ja henkilökuntaa

Lumimuutoksessa vaikuttaa monta ammattilaista. Kotimaassa mukana ovat (2021):

 • Pauliina Feodoroff: Pauliina koordinoi itäsaamelaista kulttuurityötä ja Näätämöjoen ennallistamistoimia
 • Noora Huusari: Noora vastaa henkilöstöasioista, Havukkakallio-hankkeesta, kalanmyynnistä ja koordinoi laajasti osuuskunnan kotimaan toimintaa
 • Lauri Hämäläinen: Lauri on kaupallinen kalastaja, OSK:n nuottakunnan johtaja ja ennallistamisammattilainen
 • Valentina Kiuru: Valentina toimii Lumimuutoksen kääntäjänä
 • Karoliina Lehtimäki: Karoliina on kaupallinen kalastaja ja osallistuu myös kalan käsittelyyn, tuotekehitykseen, myyntiin ja ennallistamistyöhön
 • Henri Leskinen: Henri vastaa Lumimuutoksen kaluston, rakennusten ja kalastukseen liittyvien teknisten asioiden huollosta ja ylläpidosta
 • Rita Lukkarinen: Rita taittaa kaikki Lumimuutoksen julkaisut ja osallistuu osuuskunnan päätöksentekoon
 • Eero Murtomäki: Eero on Lumimuutoksen kunniajäsen, luontokuvaaja ja tiedonkantaja
 • Tero Mustonen: Tero on tällä hetkellä Lumimuutoksen puheenjohtaja, kalastaja ja tutkija. Hän edistää Elpyvä maisema (Landscape Rewilding) -ennallistamisohjelmaa.
 • Kaisu Mustonen: Kaisu luotsaa Lumimuutoksen monimuotoisuustyötä ja Elpyvä maisema (Landscape Rewilding) -ennallistamisohjelmaa.
 • Ari Parviainen: Ari on lintumies vailla vertaa ja inventoi Lumimuutoksen ennallistamiskohteita. Tämän lisäksi Ari on talvisin osa-aikaisesti nuotalla.
 • Johanna Roto: Johanna on ollut Lumimuutoksen kartografi vuodesta 2000. Kaikki maantieteelliset analyysit, kartat ja niihin liittyvät tietoprosessit kulkevat Johannan kautta
 • Antoine Scherer: Lumimuutoksen ekologi mittaa ennallistamiskohteiden hiilitaseet, inventoi lajit ja talvella Antoine myös on nuotalla.

IMG_4764Tämän lisäksi Lumimuutoksella on osa-aikaisia ja ostopalveluammattilaisia ennallistamisohjelman ja muun toiminnan toteuttamiseen. Yhteensä Lumimuutos työllistää n. 13-30 henkeä, vuodenajasta ja tarpeesta riippuen.

Tämän lisäksi meillä on ympäri maailmaa alueelliset koordinaattorit eri luontaistalouskylissä (Alaska, Kanada, Grönlanti, Islanti, Saamelaisalue, Siperia, Australia, Uusi-Seelanti).

Voit ottaa asiantuntijoihin yhteyttä tiedotus at lumi.fi

Historiaa

Heikki Välimaa, kalastaja ja hylkeenpyytäjä, perinteenkantaja Merikarvialta, 2021.

Heikki Välimaa, kalastaja ja hylkeenpyytäjä, perinteenkantaja Merikarvialta, 2021.

Lumimuutos (Snowchange) syntyi syksyllä 2000 edistämään Tampereen ammattikorkeakoulun ympäristöinsinöörikoulutuksen yhteistyötä pohjoisten alkuperäiskansojen kanssa ja keräämään havaintoja pohjoisilla alueilla tapahtuvista ympäristömuutoksista. Yhteistyö Arktisen neuvoston Arctic Climate Impact Assessment (ACIA) -hankkeen kanssa alkoi vuonna 2001. Tämä mahdollisti mm. yhteistyön Suomen ja Venäjän alkuperäiskansojen, kuten saamelaisten keskuudessa. Marraskuussa 2002 WWF:n Suomen rahasto palkitsi Snowchangen parhaana kansallisena ympäristöhankkeena.

Nykyisen muotonsa toiminta sai syksyllä 2005 kun päättyneen Snowchange-hankkeen jälkeen perustettiin Osuuskunta Lumimuutos. Osuuskunnan englanninkieliseksi nimeksi vahvistettiin Snowchange Cooperative.