Koulu- ja muu yhteistyö Puruvedellä

Nuottaa vedetään kohti nostinta.

Nuottaa vedetään kohti nostinta.

Kesälahden kalasatama ja OSK Lumimuutos ovat edistäneet aktiivisesti ammattimaisen kalastuksen ja kulttuurin säilymistä ja tunnettavuutta paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Paikallisesti olemme käynnistäneet lokakuussa 2015 LEADER -hankkeen, jonka tavoitteena on edistää talvinuottauksen ja Puruveden ammattikalastuksen tunnettavuutta. Osana tätä hanketta olemme vieneet lapsia nuotalle ja rysille useita kertoja. Ensimmäiset koululaiset vietiin nuotalle 2008.

Käymme myös aktiivista vuoropuhelua kansallisen median ja Puruvettä kunnostavan Pro Puruveden, sekä laajan EU:n LIFE Freshabit -hankkeen kanssa. Puhtaat vedet ovat elinehto ammattimaisen kalastuksen säilymiselle Puruvedellä.

IMG_0927Kansainvälisesti tärkein saavutus on EU:n myöntämä nimisuoja Puruveden muikulle. Olemme vuonna 2015-2016 esitelleet nimisuojaa muun muassa Milanon maailmannäyttelyssä, Latviassa ja Australiassa. Tämän lisäksi järjestimme syksyllä 2014 ’Pohjoisten kalastusperinteiden festivaalin’ Puruvedellä ja Lapissa. Työmme on myös ollut esillä muun muassa BBC:llä.