Tiede Jukajoella

Vesimittauksia Jukajärvellä

Vesimittauksia Jukajärvellä

Jukajoki on monien tieteellisten tutkimusten kohteena. Esimerkiksi se on ollut laajan Suomen akatemian WAPEAT -hankkeen kohteena vuosina 2012-2016. Hankkeen kokonaisbudjetti on ollut noin 800,000 € ja sen avulla valuma-alueen luonnosta, kylistä, ongelmista ja historiasta on piirtynyt kokonaan uusi, tarkka kuva. Hanketta on vetänyt Itä-Suomen yliopisto. Tiedetuloksista voi kysyä OSK Lumimuutoksesta.

Jukajoki on haastava kohde myös tieteelle happamien maiden ja sulfidi -mustaliuskeiden takia. Toinen keskeinen elementti tieteelle on paikallisten kylien perinnetieto, joka on yhtä tärkeää muutosten seurannassa ja kunnostustyössä, kuin viimeinen tiede.

Juka1Tutkimusten tuloksena on julkaistu muun muassa (osa englanniksi)

Tämän lisäksi Jukajoella vierailee ulkomaisia huippututkijoita. Samoin kansainvälisiä tutkimuksia toteutetaan alueella. Amerikkalaiset tutkijat ovat perustaneet Jukajoelle englanninkieliset tapaustutkimussivut.

Karelia -ammattikorkeakoulu seuraa valuma-alueen tilaa viikottain. Se raportoi kyläyhdistyksellä ja takaa luotettavan, neutraalin ekologisen seurannan koko valuma-alueella.

tero filmi