Kalastusseuranta Jukajoella

Selkien kalastuskunta ja kotitarvekalastajat tarkkailevat vedenlaatua, kalastorakennetta, pyydysten limoittumista ja muita ympäristöindikaattoreita aktiivisesti.

Lahnat paistuvat Jukajoen suistossa. Kuva: Matti Ronkainen, 2014, käytetty luvalla.

Lahnat paistuvat Jukajoen suistossa. Kuva: Matti Ronkainen, 2014, käytetty luvalla.

Kalastus- ja ympäristöseurantaa toteutetaan yhteistyössä tanskalaisen NORDECO -järjestön kanssa. Menetelminä ovat muun muassa

  • pyyntipäiväkirjat
  • haastattelut
  • valokuva-aineistot
  • paikannimistöön liittyvä perinnetieto
  • pyyntivälineiden limottuminen ja dokumentointi
  • pyyntiä harjoitetaan pääasiassa verkoilla, katiskoilla ja rysillä

Seurannasta kootaan joka lokakuu työraportit. Ne on saatavissa OSK Lumimuutoksesta.