Jukajoen valuma-aluekunnostushanke

Selkien kyläyhdistys ja OSK Lumimuutos koordinoivat Itä-Suomen suurimpiin kuuluvaa Jukajoen ja -järven valuma-aluekunnostushanketta. Se käynnistyi kesäkuussa 2015 ja kesti vuoteen 2018. Kesällä 2018 hanke jatkui ”Kohti taimenen kotia” – LEADER -hankkeena. Koko joen valuma-alueen pääongelmakohdat on nyt kunnostettu. Vuosien 2019-2022 aikana keskitytään korjaamaan Linnunsuon kosteikon valleja, tekemään uusia kosteikkoaltaita ja ennallistamaan suoluontoa. Toimintaa rahoittavat Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja Landscape Rewilding-hanke.

Juka4Hankkeen päärahoittajat olivat Joensuun kaupunki, Kontiolahden kunta, Selkien ja Alavin kyläyhdistykset, maanomistajat, metsäyhtiöt, Vapo, kalastuskunnat, Pielisjoen kalastusalue ja muut rahoittajat ja sponsorit. Vuosina 2011-2013 tehtiin kunnostusta varten suunnitelma ja kirja. Sen voi lukea täältä.

Valuma-aluekunnostuksella saatiin Jukajokeen ja -järveen tuleva ulkoinen kuormitus, kuten kiintoaines, ravinnekuormat ja rautapäästöt, kuriin. Lisäksi ennallistettiin elinympäristöjä ja lisätään luonnon monimuotoisuutta.

Rysä Jukajärvellä.

Rysä Jukajärvellä.

Jukajoen kunnostushanke on saanut kansallista ja kansainvälistä huomiota ja palkintoja. Muun muassa YK:n ympäristöohjelma on huomioinut sen 2014. Vuonna 2015 hanke voitti ’ympäristöalan Oscarin’, Energy Globe Awardin, joka jaettiin Teheranissa, Iranissa tammikuussa 2016. Jukajoki -hanke on myös Rewilding Europe –aloitteen jäsen. Vuosien 2019-2021 aikana yhteistyötä rewilding -toiminnan kanssa syvennetään.