Jukajoen iso valuma-aluekunnostus valmistui, Linnunsuolta 90 hehtaaria Suomi 100 –suojelualueeksi, jatkohanke parantaa varustelutasoa ja taimenen kutualueita

Vehkasuon uusi kosteikko Jukajoen valuma-alueella, 2017

Vehkasuon uusi kosteikko Jukajoen valuma-alueella, 2017

Jukajoen iso valuma-aluekunnostus valmistui

Vuosina 2015-2017 Selkien kyläyhdistyksen toteuttama Jukajärven ja -joen valuma-aluekunnostushanke päättyi joulukuuhun 2017. Se on ollut lajissaan Suomen suurimpia yksittäisen valuma-alueen kattavia toimia. Kokonaisbudjetti on toteutuessaan noin 160,000 €. Vesistön tila korjaantuu merkittävästi.

Rahoittajina toimivat Joensuun kaupunki, Kontiolahden kunta, OSK Lumimuutos, maanomistajat (yksityiset lahjoittajat, suurimmillaan jopa 500 € summilla vuodessa), UPM- ja Tornator –metsäyhtiöt, Vapo, alueen metsästysseurat ja kyläyhdistykset, Selkien Martat, valuma-alueen kalastuskunnat, Pielisjoen kalastusalue sekä Kiihtelysvaaran OP-pankki. Valtio on osallistunut hankkeeseen 50% vesiensuojelurahoituksella.

Jukajoen alkulähteillä

Jukajoen alkulähteillä

Hankkeella on saatu muun muassa aikaan:

 • Jukajärveä kuormittavan Kissapuron osavaluma-alueen, 2390 hehtaaria, kiintoainespäästöjen pääasiallinen kuriinsaanti. Myös metallien valumaa saatiin torjuttua. Purosta tuli aiemmin pahimmillaan noin 40,000 kg rautaa järveen joka vuosi.
 • Vehkasuon, Linnunpuron ja Linnunsuon ulosvirtaaman monivaikutteiset kosteikot, jotka ovat myös lintujen elinympäristöjä ja sisältävät maisemallisia arvoja.
 • Järven lähialueen vesiensuojelun tehostaminen muun muassa uimarannan suunnalla.
 • Happamuuden torjunta Vehkasuolla, Kylmäsuolla ja Linnunsuon osavaluma-alueilla.
 • Yli 35 pohjakynnystä eri osavaluma-alueille, joilla torjutaan kiintoaineskuormitusta sekä jokeen, että järveen ja lisäksi pienennetään pohjaveden tason vaihtelua happamilla maaperillä.
 • Laskeutusaltaita ja pienkosteikoita metsätalousmaille, joilla torjutaan kiintoaineskuormitusta.
 • Eroosiontorjuntaa esimerkiksi Kissapuron pääuomassa, jolla käynnissä olevat vauriot pysähtyvät ja tulevat ongelmat estetään.
 • Vehkasuon vanhojen uomien ja vesivaikutteisten elinympäristöjen ennallistaminen.
 • Havainnot pikkunahkiaisesta, saukoista ja muista elpyvistä eläin- ja kalakannoista.

  Oppilaita Linnunsuolla

  Oppilaita Linnunsuolla

 • Valuma-alueen kattava mittausseuranta, joka mahdollistaa ensi kertaa vertailupisteen tulevaisuuden toimille.
 • Useita kylätapahtumia, viestintätoimia ja esittelyitä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Hankkeen toimia on käynyt seuraamassa vierailuilla muun muassa useiden metsäyhtiöiden, Metsäkeskuksen valtakunnallisen koulutuspäivän, Intian metsänhoitajien, Riistakeskuksen, Birdlife Finlandin, Luonnonsuojeluliiton, LUKE:n, Re-Wilding Europen, Itä-Suomen yliopiston, LEADER-toimijoiden, Gaia-säätiön, ICCA Consortiumin ja monen muun toimijan edustajia.
 • Kolme kansainvälistä vesiensuojelupalkintoa, mukaan lukien Energy Globe 2016, Maailman 8. paras jokihanke sekä ”Emerging River Professional” –globaalipalkinto.

Linnunsuolta n. 90 hehtaaria Suomi 100 –suojelualueeksi, ”Kohti taimenen kotia” –hanke alkaa

kosteikko3pieniLinnunsuon kosteikko Jukajoen valuma-alueella on vesistön tärkein vesiensuojelukohde. Se on myös maamme kärkilintukohteita. OSK Lumimuutos, alueen omistaja, lahjoitti 87,4 hehtaaria Suomi 100 –luonnonsuojeluohjelmaan. Valtion suojelee vastaavan alueen omia maitaan. Suojelupäätös ei sisällä taloudellisia korvauksia. Vuosi 2018 tuo uusia toimia sekä Linnunsuolle, että Jukajoelle:

 • Kohti taimenen kotia 2018-2019 –LEADER –hanke on hyväksytty Joensuun LEADER –yhdistyksessä. Se kohentaa Linnunsuon varustelutasoa – alueelle saadaan laadukkaat infotaulut, rakennetaan laavut, nuotiopaikka, esteettömiä lintujen katselutasanteita sekä joen lähistöllä tehostetaan vesiensuojelua.
 • Kohti taimenen kotia –hankkeessa poistetaan virtavesiesteitä, perustetaan taimenen kutualueita sekä poikasten elinympäristöjä. Aiempien selvitysten mukaan Jukajoki on potentiaalisesti tulevaisuudessa myös järvilohen kutuvesistö. Tavoitteena on 2025 taimenen kutuvesistö.
 • Vesimittauksia Jukajärvellä

  Vesimittauksia Jukajärvellä

  Linnunsuolle saadaan jatkuvatoiminen happamuuden ja metallien seuranta.

 • Kesän 2018 aikana perustetaan hanketta, saukkoa, Kissapuroa ja pikkunahkiaista sekä lähiluontoa esittelevä kyltitetty luontopolku osana Oravantaival –retkeilyreitistön toimintaa.
 • Kylätapahtumia ja pientoimia Jukajoen osalta.

Linnunsuon monikäyttö jatkuu. Alueella metsästetään vuosittain sovitusti. Liikkuminen kävellen, pyöräillen, hiihtäen ja lumikenkäillen. Moottoriliikenne alueella on pääasiassa kielletty luonnonsuojelualueella. Moottoriliikenteen reuna on jo nyt merkitty oranssilla aidalla maastossa.

Kategoria(t): Toiminta. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.