Pilottihanke kerää kesän aikana Koitajoen planktonsiikaan liittyvää paikallista tietoa

image003Koitajoki on kokonaisuudessaan noin 200 kilometrin pituinen erämainen joki, sijaiten pääasiassa Suomen osuuksien puitteissa Ilomantsin kunnassa. Sosiaalis-ekologisesti Koitajoen valuma-alue pitää sisällään useita erilaisia erämaatalouksien, savokarjalaisen ja karjalaisen kulttuurin, ydinalueita.

Koitajoen planktonsiikaan liittyvä kalastusperinne ja paikallinen tieto –hanke selvittää vuoden 2017 aikana Koitajoen planktonsiian (Coregonus lavaretus pallasi) roolia sosiaalis-ekologisesti. Siika voidaan ymmärtää kulttuurisena indikaattorina vesistön tilasta ja muutoksista. Hanke on myös liikkeellelähtö Koitajoen ja sen valuma-alueen kalastusperinteen tallentamiseen siten, että paikalliset kyläläiset ovat hankkeessa kanssatutkijoina. 

Koitajoen planktonsiika (Coregonus lavaretus pallasi) on yksi Suomen merkittävimmistä vielä luontaisesti lisääntyvistä planktonsiikakannoista. Samalla Koitajoen valuma-alueella harjoitettu siian kulttuuripyynti savokarjalaisena ja karjalaisena perinteenä muodostaa erittäin uhanalaisen, mutta historiallisesti merkittävän sosiaalis-ekologisen järjestelmän. Paikallinen tieto on hankkeessa yhtä tärkeää kuin tieteellinen materiaali. Kaikki hankkeeseen osallistuvat saavat loppuraportin. Syksyllä hankkeen tuloksista järjestetään pienimuotoinen työpaja.

Kesän aikana siikaan liittyviä perinnetietoja kerätään ensimmäisillä avainhaastatteluilla. Samalla selvitetään mahdollisuuksia laajempaan kalastusperinteeseen liittyvään toimintaan. Luonnontieteellisestä osuudesta hankkeessa vastaa FT, biologi Helena Haakana ja kalastusperinteen sekä sosiaalis-ekologisen tarkastelun osalta dosentti, maantieteilijä Tero Mustonen. Hankkeen rahoittaa Pohjois-Karjalan ELY –keskus. Se tekee läheistä yhteistyötä LIFE Freshabit- hankkeen sekä Itä-Suomen yliöopiston SOVIKO –hankkeen kanssa. Myös UNESCOn biosfääri –alueen ja muiden sidosryhmien kanssa toimitaan läheisessä yhteistyössä.

Kategoria(t): Toiminta. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.