Linnunsuosta uusi lopputyö

Sedimenttitutkimuksia 2012. Kuva: Kunnostushankkeen arkisto, 2014.

Sedimenttitutkimuksia 2012. Kuva: Kunnostushankkeen arkisto, 2014.

Linnunsuosta on julkaistu uusi lopputyö. Sen voi lukea täältä.

Opinnäytetyössä selvitettiin Kontiolahdella sijaitsevan 120 hehtaarisen Linnunsuon vesiensuojelukosteikon nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä sekä laadittiin kosteikolle riskianalyysi. Lisäksi opinnäytetyössä laadittiin yleissuunnitelma vesiensuojeluteknisten rakenteiden rakentamisesta Linnunsuon kosteikolta lähtevään, Jukajokeen laskevaan uomaan.

Linnunsuon toimiessa Vapo Oy:n turvesuona alueen erittäin happamat valumavedet aiheuttivat Jukajoen kalakuolemat. Turvetuotanto lopetettiin ja tilalle rakennettiin vesiensuojelukosteikko, jonka tarkoituksena on parantaa alueen valumavesien laatua.

Kosteikon nykytilaa, riskejä ja tulevaisuudennäkymiä selvitettiin vesi-, pohjaeläin- ja sedimenttinäytteiden sekä maastohavaintojen ja rakennekuvien avulla. Näytteitä kerättiin kosteikolta ja lähtevästä uomasta talven 2016 ja kevään 2017 aikana. Näytteet analysoitiin laboratorioissa ja analysointitulosten perusteella arvioitiin kosteikon toimivuutta ja vedenlaadun tilaa. Vesiensuojeluteknisiä rakenteita suunniteltiin maastohavaintojen ja vaaitusten avulla.

Linnunsuon vesiensuojelukosteikon veden pH-arvo on 3,33. Arvo on matala, mutta hiljalleen nousussa. Kosteikon pohjasedimentissä on rautaa noin 60 g/kg ja alumiinia noin 5 g/kg. Hapeton ja hapan vesi aiheuttavat raskasmetallien liukenemisen sedimentistä takaisin veteen. pH-arvon nousun jatkuminen ja veden hapettomuuden estäminen yhdessä lähtevään uomaan rakennettavien vesiensuojeluteknisten rakenteiden kanssa vähentävät alueelta Jukajokeen päätyvää vesistökuormaa.

Kategoria(t): Toiminta. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.