Pro Kuivasjärvi ehdokkaana vuoden parhaan luontoteon palkintoon

IMG_9794Ympäristöministeriö ja Suomen IUCN-komitea tiedottavat:

Parasta luontotekoa 2015-2016 etsivään kilpailuun ehdotettiin 22
luontotekoa. Suomen IUCN-komitean järjestämä kilpailu käytiin nyt kuudetta
kertaa. Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen julkistaa
kilpailun voittajan helmikuun alussa. Kilpailun voittajan julkistus on
yksi maamme itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden virallisen Luonnon päivät
2017 -ohjelmahankkeen tapahtumista. Pro Kuivasjärven työ on yksi näistä.

Kilpailulla etsittiin organisaatiota, yritystä tai henkilöä, joka on
omilla toimillaan turvannut suomalaisen luonnon elinvoimaisuutta ja
ekosysteemipalvelujen toimivuutta vuosien 2015 ja 2016 aikana.
Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n yhtenä aiheena on innostaa
uusia väestöryhmiä luontoon ja ymmärtämään luonnon monimuotoisuuden ja sen
suojelun merkitys. Siksi tällä kertaa etsittiin luontotekoa, joka vaikkapa
vapaaehtoistyön avulla on innostanut erilaisia väestöryhmiä – lapsia,
nuoria, eläkeläisiä, työttömiä tai uusia suomalaisia – ymmärtämään luonnon
suojelun merkitystä ja siten edistämään uhanalaisten lajien tai
ekosysteemien suojelua.

Kilpailuun tuli kaikkiaan 47 ehdotusta, jotka koskivat 22 ehdokasta.
Kilpailun voittajan valitsee Suomen IUCN-komitea.

Kilpailuun osallistuvat m.m. luonnon monimuotoisuutta turvaavat teot ja ehdokkaat:

  • Kosteikkojen rakentaminen yhdessä maanomistajien kanssa ja luonnon virkistyskäytön lisääminen (Mikko Alhainen, Suomen riistakeskus, kosteikkohanke)
  • Paikallisten asukkaiden aktivointi talkootyön avulla arvostamaan lähiympäristönsä erityislaatuisuutta (Annika Harlio, Suomen luonnonsuojeluliitto, Uudenmaan perinnemaisemaryhmä)
  • Kalan syntymäaltaan rakentaminen Someron Oinasjärveen kalojen lisääntymisen turvaamiseksi (Tapio Härkönen)
  • Varhaiskasvatusta luontoaiheisten iltojen, teatterin, satutuntien ja retkien keinoin (Terhi Korpela ja Auli Hyyrynen, Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen ympäristökasvatusryhmä)
  • Riistan elinympäristön hoidon vakiinnuttaminen osaksi normaalia toimintaa talousmetsissä (Esko Laitinen, Metsähallitus)
  • Parkanon Kuivasjärven saattaminen luonnon tilaan ja virkistyskäytön parantuminen (Tero Mustonen, Pro Kuivasjärvi)

Parasta luontotekoa etsittiin Suomessa nyt jo kuudetta kertaa.
Kilpailuissa on palkittu seuraavat parhaat luontoteot:

   2014: apulumikinoksien kolaaminen, jolla sadat vapaaehtoiset
turvasivat saimaannorppien pesinnän vähälumisena talvena
    2012: kolmen toimittajan aktiivinen ote luonnon monimuotoisuudesta
viestimisessä
    2010: Luonnonperintösäätiön tapa hankkia omistukseensa vanhoja metsiä
ja taata niille luonnonsuojelulain mukainen pysyvä rauhoitus
    2008: Espoon kaupunginhallituksen päätös suojella 550 hehtaarin alue
kaupungin 550-vuotisjuhlan kunniaksi
    2006: Helsingin kaupungin rakennusviraston käsityöpaja, joka oli
maisemoinut Vuosaaren maantäyttö- ja kaatopaikan uutta luovalla ja
kotimaisia lajeja suosivalla tavalla

Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN on maailman vanhin ja laajin
globaali ympäristöjärjestö ja -verkosto. IUCN:n suomalaisia jäseniä ovat
Suomen valtio, jota edustaa ympäristöministeriö, sekä Suomen
luonnonsuojeluliitto, WWF Suomi, Natur och Miljö, BirdLife Suomi, Suomen
riistakeskus ja Korkeasaaren eläintarha. Näiden muodostaman Suomen
IUCN-komitean työssä ovat mukana myös ulkoasiainministeriö, maa- ja
metsätalousministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Metsähallituksen
Luontopalvelut. IUCN:n asiantuntijakomissioiden vapaaehtoiseen työhön
osallistuu noin 70 suomalaista.

Hashtagit: #parasluontoteko #suomi100 #luonnonpäivä

Kategoria(t): Toiminta. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.