Suomen ensimmäinen yhteisömetsä perustettu

Havukkavaara

Havukkavaara

OSK Lumimuutos yhteistyössä YK:n ympäristöohjelma UNEP:in WCMC:n ja ICCA -rekisterin kanssa on rekisteröinyt Suomen ensimmäisen yhteisömetsän Havukkavaaraan Kontiolahdella Pohjois-Karjalassa.

ICCA -käsite on englanniksi Indigenous and community conserved area. Se tarkoittaa alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöiden itselleen tärkeiden alueiden suojelua. ICCA -alueen ei tarvitse olla kansallisten viranomaisten vahvistama – tämä uusi työkalu on ennenkaikkea tarkoitettu paikallisyhteisöiden keinoksi vahvistaa itselleen tärkeiden alueiden suojelua ja perinteistä maankäyttöä.

img_9191OSK Lumimuutos on maailmanlaajuisen ICCA -konsortiumin jäsen Suomessa. Kontiolahdella Havukkavaaran suojelualue on nyt, kahden eri suvun toimesta, rekisteröity ensimmäiseksi kansalliseksi yhteisömetsäksi. Kokonaisuudessaan yli 20 hehtaarin vanhan metsän alue koostuu useammasta yksityisestä METSO -ohjelmalla rauhoitetusta suojelualueesta. Kohde on siis myös kansallisesti suojeltu.

Havukkavaarassa ja sen lähialueella on jäänteitä esihistoriallisesta saamelaisten maankäytöstä sekä 1640 -luvulle asti karjalaisesta kulttuurista. Nykyinen väestö on pääasiassa savokarjalaista. Alueella jatkuvat perinteisen maankäytön muodot, kuten kylän yhteinen hirvenpyynti, marjastus, muu metsästys ja itäsuomalaisen metsäsuhteen ydintoiminnot. Havukkavaaraa on kaskettu 1800-luvulla. Alueelta on tallennettu n.s. kalevalaisia runoja. Sieltä tavataan metsoja, pyytä, teeriä, ilvestä, karhua, ahmaa, idänuunilintuja ja muuta tyypillisiä seutukunnan vanhan metsän lajistoa.

winter5OSK Lumimuutoksen Tero Mustonen kommentoi yhteisömetsän perustamista: ”Pääosa napapiirin eteläpuolisista vanhoista metsistämme on mennyttä. ICCA -yhteisömetsän perustaminen on tärkeä askel uudentyyppiseen keskusteluun, joka mahdollistaa suomalaisten kylien ja saamelaisalueen toimijoiden osalta uusia työkaluja perinteisen maankäytön, kulttuurin ja luonnon kannalta. Kansallisesti tälläisiä toimintamalleja ei ole, joten ICCA tuo mukaan Suomeenkin uudentyyppistä ajattelua luonnonsuojeluun ja perinteisten maankäyttöjen huomioimiseen. Meille Havukkavaaran osalta on tärkeää myös korostaa näiden metsien henkistä merkitystä. Tämä kehys on usein poissa, kun Suomessa keskustellaan näistä asioista. Toivomme Havukkavaaran olevan uudentyyppinen, positiivinen avaus, joka herättää keskustelua ja mahdollisuuksia kylien ja luonnonsuojelun saralla.”

Havukkavaaran ICCA -alueen verkkosivuihin voi tutustua englanniksi täältä.

Kategoria(t): Toiminta. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.