Kuivasjärven kesätoimet 2016

IMG_9794Mistä on kyse? Parkanon Kuivasjärven tilaa kohentamaan on perustettu 2013 kansanliike, josta tuli täysivaltainen yhdistys 2015. Toimintaan kaivataan maanomistajia, mökkiläisiä – kaikkia, jotka haluavat tukea Kuivasjärven kunnostamista!

Tilannekuva?

Viimeisten kahden vuoden aikana on talkootyötä säästelemättä edistetty toimia Kuivasjärven tilan parantamiseksi. Kahden vuoden aikana on myös siirrytty kansanliikkeestä yhdistyspohjaiseen toimintaan. Alkuvuodesta 2015 saimme tutkimustuloksia LEADER –toiminnalla toteutettujen mittausten tuloksista:

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) on tehnyt osana Kuivasjärven kunnostamisssuunnitelmahanketta järven ekologis-limnologisia. Vesianalyysien, kasvillisuuskartoitusten ja metsätalouden eroosioherkkien uomien kartoituksen perusteella Kuivasjärveen on tullut jo pitkään ravinne- ja kiintoaineskuormitusta, joka on vaikuttanut selvästi järven tilaan. Kuormitus on johtanut Kuivasjärven paikalliseen rehevöitymiseen ja runsaaseen kiinto-aineksen kertymiseen. Ravinnekuormituksesta tulevan fosforilisän vuoksi Kuivasjärvi on ainakin ajoittain typpirajoitteinen. Tämä edistää sinilevä-kukintojen syntyä. Kuormitus ympäröivältä alueelta jatkuu yhä. Tulosten perusteella valuma-alueella tehtävät toimet ovat kuitenkin ensisijaisen tärkeitä Kuivasjärven tilan parantamiselle.”

Toimintaa!

Vuoden 2016 aikana yhdistys toimii seuraavilla tavoilla:

  1. Ensimmäinen tieteellisesti suunniteltu vesiensuojelurakenteiden toteutus: ELY-keskus on myöntämässä yhdistykselle n. 12,000 euron hankkeen, jolla toteutetaan ensimmäiset, vapaaehtoisuuteen pohjaavat vesiensuojelurakenteet järven lähivaluma-alueella.
  2. Seuraavien rakenteiden haku: Syksyllä haemme uutta rahaa vuodelle 2017 seuraavien rakenteiden toteuttamiseen.
  3. Kuivasjärvi –kirja: Syksyllä vuosien 2013-2016 aikana koottu laaja Kuivasjärvi –kirja julkaistaan – tule mukaan myymään sitä ja hankkimaan varoja yhdistykselle!
  4. Osallistuminen Pohjois-Parkanon markkinoille 14.8.2016: Pro Kuivasjärvi ry osallistuu Pohjois-Parkanon markkinoille Erkalassa 14.8.2016! Tule tapaamaan aktiiveja, käymään keskusteluita, osallistumaan! Kuivasjärvi –kirja julkaistaan markkinoilla. Illalla 18.00 alkaen on tarkoitus rantanuottaukseen Kallioniemen Pajaniemessä, seuraa nettisivuilla ilmoittelua!

Toukokuussa vesiensuojeluasiantuntija Janne Raassina arvioi järven valuma-aluetta, ja on kirjoittanut katselmuksen tilanteesta. Sen voi lukea täältä.

Kategoria(t): Toiminta. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.