Kuivasjärven kansanliike taitekohdassa – Valuma-aluekunnostus keskustelussa

Kuivasjärven kansanliikkeen seuraavat toimet: Laaja valuma-aluekunnostus neuvottelussa, tavoitteena kolmen vuoden hanke 2015-2017

Kokemusperäinen, paikallinen tieto on tunnistanut useita kunnostuskohteita valuma-alueella, sekä avannut paikannimistöön, kulttuuripyyntiin ja 1900-luvun aikana tapahtuneisiin muutoksiin, sekä perinteeseen liittyviä avainhavaintoja. Kuva: Kuivasjärven kansanliikkeen kuva-arkisto, 2014.

Kokemusperäinen, paikallinen tieto on tunnistanut useita kunnostuskohteita valuma-alueella, sekä avannut paikannimistöön, kulttuuripyyntiin ja 1900-luvun aikana tapahtuneisiin muutoksiin, sekä perinteeseen liittyviä avainhavaintoja. Kuva: Kuivasjärven kansanliikkeen kuva-arkisto, 2014.

Kuivasjärven kansanliike on saavuttanut taitekohdan.

Tammikuun lopussa saimme mittaus- ja tutkimustulosten johtopäätökset: Järvemme voi huonosti, ja sille pitää tehdä pian korjaavia toimia, että asiat kääntyvät parempaan. Tiivistäen: Järven ekologisen tilan ja virkistyskäytön parantamiseksi järveen valuma-alueelta valuvaa kiintoaine- ja ravinnekuormaa (typpi ja fosfori) tulisi pienentää huomattavasti. Selvästi suurin järven kuormittaja on Vataja-joen osavaluma-alue, mistä kunnostustoimet olisi hyvä aloittaa. Vääräjoen osavaluma-alueelta sekä lähivaluma-alueelta tulee myös merkittävästi kuormitusta. Vääräjoen osavaluma-alueen ja lähivaluma-alueen kuorma nousee runsaamman sadannan aikana huomattavasti, minkä vuoksi myös niiden kunnostaminen on tarpeellista.

Nyt käännämme katsetta käytännön toimiin.

ELY –keskus ja kansanliike avasivat alkuvuodesta uudet neuvottelut laajasta rahoituksesta valuma-alueen eri tahojen kanssa. Alkuvuodesta käytiin intensiivisiä keskusteluita, jotka huipentuivat kalastuskunnan edustajan vierailuun Ympäristöministeriöön 2.2.2015.

Kokonaisuudessaan tavoitteena on käynnistää n. 120,000 – 140,000 euron valuma-aluekunnostus vuosina 2015-2017. Hallinnollinen paine on vähäinen – toimijoita ovat rahoittajat, ELY ja kalastuskunta. Tavoitteena on seuraavan kolmen vuoden aikana, kosteikoiden ja muiden käytännön vesiensuojelurakenteiden avulla, vähentää järvemme kuormitusta oleellisesti.

Vaikutukset purevat heti, jo vuonna 2016 voidaan ennakoida vedenlaadun parannuksia niillä kohteilla, jotka saadaan kuntoon 2015. Kaikki toimet ovat maanomistajille ilmaisia, ja vapaaehtoisia. Luonnonsuojelua ei hankkeessa toteuteta. Kansanliike tai kalastuskunta ei saa minkäänlaista taloudellista hyötyä uudesta rahoituksesta.

Samaan aikaan on Pro Agrian, MTK:n ja paikallisten tuottajatahojen sekä ELY –keskuksen kanssa aloitettu erilliset, laajat neuvottelut vapaaehtoisuuteen pohjaavasta tilakohtaisesta suunnittelusta, jolla päästään pureutumaan ravinnekuormiin. Ajatuksena on, että valuma-alueen viljelijät ja maataloustoimijat ovat avainkumppaneita kunnostuksessa, ja Pro Agria on erikseen yhteydessä näistä asioista. Lisäksi Metsäkeskus on jo nyt, alkuvuodesta, investoinut noin 50,000 € kahden suon ennallistamistoimiin Kuivasjärvellä.

Rahoitusneuvottelut ovat siis käynnissä laajasta valuma-aluekunnostuksesta, ja tavoitteena on saada huhtikuun alkuun mennessä sitoumukset ELY –keskukselle, jotta varsinaiset vesiensuojelurakenteet päästään toteuttamaan, kilpailutuksen jälkeen, alkaen jo heinäkuusta 2015. Rahoitusneuvotteluissa hankkeessa ovat mukana kansanliikkeen ja ELY –keskuksen lisäksi Vapo, Metsähallitus, metsäyhtiöt ja Parkanon kaupunki.

Kuivasjärven valuma-aluekunnostus on laajuudessaan ja kokonaisvaltaisuudessaan valtakunnallisellakin tasolla merkittävä. Onnistuttuaan hanke avaa mahdollisuudet EU:n Life + -rahoitukselle vuoden 2017 jälkeen varsinaisen järvialtaan kunnostamiseen.

Kategoria(t): Toiminta. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.