Sevettijärven kunnostushanke on ohi kevään 2023 osalta

Eroosiotorjuntaa maaliskuussa 2023

Sevettijärven eroosiontorjunta on päättynyt kevään 2023 osalta. Seuraava työjakso on elokuussa 2023. Alla tiivistyksiä tuloksista.

Sevettijärven eroosiontorjunta- ja kunnostushanke on saanut kevään 2023 työt päätökseen. Kokonaisuudessaan hankkeessa on tehty:

  • Syksyn 2022 aikana Jäniskoskessa vietiin läpi kalataloudellinen kunnostus, jossa ennallistettiin taimenen kutualueet sekä poikastuotannon ja selviämisen kannalta oleelliset elinympäristöt. Työvaihe on saatu päätökseen ja seurannan piirissä.
  • Kunnanniemen eroosiontorjunta käynnistyi todenteolla helmikuun lopussa. Maaliskuun aikana materiaalit toimitettiin paikalleen, ja aseteltiin. Yllä olevassa kuvassa näkyy toimenpiteiden toteutusta maaliskuun ensimmäisellä viikolla. Pääosa eroosiontorjunnasta saatiin vietyä läpi jo keväällä. Elokuulle jää mahdollinen viimeistely, sekä välissä seurantatoimet, mukaan lukien pääskyjen kesän 2023 osalta.
  • Hankkeen aikana on koottu tuloksia myös eroosion vaikutuksista järveen. Erityistä mielenkiintoa kylätapaamisissa on herättänyt siian kohtalo. LUKEn ja OSK Lumimuutoksen tutkijoiden näkökulma on, että harvasiivilähampainen Sevetin siika, johtuen siitä, että se on pohjasyöjä, on kärsinyt eroosion aiheuttamista muutoksista. Voidaan tulkita, että siika on häiriötilassa ja populaatio n.s. stressin alainen. Tämä altistaa siikaa loisille, sairauksille ja aiheuttaa myös lisääntymisvaikeuksia.

Hanke on järjestänyt kaksi kylätapahtumaa, helmikuussa ja maaliskuussa. Seuraavan kyläinfon ajankohta tiedotetaan FB:ssa ja täällä, kun päästään kesään. Seuraava työvaihe on todennäköisesti elokuulla. Tuolloin viimeistellään Kouluniemen rakenteita tarpeen mukaan, jatketaan mikromuovitutkimuksia, ja tarkastellaan Näätämö-johen lohivuotta, mukaan lukien kyttyrälohiasioita. Lisäksi hanke seuraa Vainosjoen ja muiden aiempien ennallistamiskohteiden tilaa koko kauden.

Syksyllä olemme tietoisia paremmin siitä, miten loput eroosiontorjuntatoimet saadaan vietyä maaliin, todennäköisesti kevättalven 2024 aikana.

OSK Lumimuutos on myös kiinteistöjen omistaja Sevettijärvellä. Kyseessä on kokonaisuus metsäkiinteistöjä, joita porotilojen edustajat ovat myyneet turvatakseen osittain hakattujen metsien ennallistamista, sekä yhtenäisen maankäytön säilymistä siten, että maankäyttö ei pirstoudu alueella, vaan em. alueet säilyvät porotalouden ja kolttasaamelaisten käytössä. Syksyllä 2023 ja talvella 23-24 järjestämme kylätapaamisia ja keskusteluita näiden kiinteistöjen tilasta, arvoista turvaamassa omalta osaltaan luonnon tilaa Sevettijärvellä sekä otamme vastaan ideoita, joilla voidaan tukea sevettiläisten ja erityisesti kolttasaamelaisten kannalta metsien tulevaa käyttöä. Metsät ovat OSK Lumimuutoksen sääntöjen perusteella luonnonsuojeltuja, eivätkä ne ole rakentamisen, talouskäytön tai muun hyödyntämisen piirissä.

2. -7.10.2023 Sevettiin saapuu kansainvälinen ”Sharing Circle” -tutkimus- ja tiedetyöpaja. N. 30 tutkijaa kalottialueelta, sekä alkuperäiskansojen edustajia Alaskasta, Kanadasta ja Grönlannista sekä muilta saamelaisalueilta vierailee kylällä. Tapahtumia on runsaasti myös kyläläisille ja tarkemmasta ohjelmasta tiedotetaan syyskuussa. Toimet ovat osa Arctic Passion – EU -hankkeen toimintaa sekä OSK Lumimuutoksen tutkimustyötä Sevettijärvellä, joka vahvistaa myös kolttasaamelaisten äänen, tietojen ja oikeuksien toteutumista tutkimuksen maailmassa.

Kategoria(t): Toiminta. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.