Jokivahteja kaivataan

rahe2

Kokonaisuudessaan Koitajoen valuma-alue, eli alue, josta virta kokoaa vetensä, on noin 6500 neliökilometriä. Osa tuosta kokonaisuudesta on Venäjän puolella, mutta Koitajoki on ollut Ilomantsia ja osittain Lieksaa määrittävä kokonaisuus – ihmisen ja luonnon virta.

Viimeisen vuosisadan aikana Koitajoella on ollut paljon muutoksia, uittoa, vesirakentamista ja patoamista, soiden ja metsien käyttöä, elohopean kertymistä, kaivosteollisuuttakin. Tämä on heijastunut kalastoon, erityisesti herkät lohensukuiset kalat kuten planktonsiika, järvilohi, taimen, harjus ja muut ovat kärsineet.

Kalat ovat määrittäneet Koitajoen kulttuuria. Järvilohta, jonka kutualueet ovat Ala-Koitajoessa, tultiin aikanaan Englannista onkimaan asti. Tyrjänsaaren ympärillä Koitereella oli lukuisia nuotta-apajia, kulloisellakin oma nimensä ja aikansa, jolloin ne vedettiin. Koitajoen siikaa myytiin tarinan mukaan esimerkiksi Sissosten toimesta Sortavalaan asti. Jokinuottaus on sinnitellyt näihin aikoihin asti. Se elvyttää siian kutualueita ja on lajissaan harvinainen kulttuurikalastamo koko Suomessa.

Lokakuussa käynnistelimme seuraavaa vaihetta Koitajoen tilan kohentamiseksi – mukaan lukien Koitereen valuma-alue. Kyseessä on Cambridgen yliopiston ”Endangered Landscapes” -ohjelman myöntämä iso kunnostusrahoitus vuoteen 2025 asti, jossa eri toimilla pyritään parantamaan vedenlaatua ja ennallistetaan tuottamattomien maiden, kuten ojitettujen soiden tilaa.

Ouuskunta Lumimuutos, joka koordinoi toimia (mukana ennallistustoimissa ovat muun muassa Tornator, Metsähallitus, Ilomantsin kunta ja monet muutkin tahot) pyrkii ajattelemaan Koitajokea sekä ihmisen että luonnon valtavirtana. Onhan virta kansallisestikin merkittävä kulttuuriperintönsä ja historiansa takia. Toisaalta näillä leveyksillä suuret luontoalueet ylläpitävät monimuotoisuutta ja toisaalta siellä missä fiksua on, ennallistaminen tuo lisähyötyjä ja työllisyyttä seutukunnan yrittäjille ja urakoitsijoille.

Tutkijat ja asiantuntijat eivät kuitenkaan ehdi kaikkialle, eivätkä tiedä kaikkea. Koitajoki on moni-ilmeinen, mutkikas ja muuttuvainen. Tämän takia olemmekin perustamassa jokivahti-toimintaa osana kunnostustoimia. Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa?

Kansainvälisestikin on saatu hyviä tuloksia jokivahti (River Guardian englanniksi) -toiminnasta, jossa vesistön alueen ihmiset, kalastajat, virkistyskäyttäjät, ammattikalastajat ja muut innokkaat seuraavat omaa luontoaan, tarkkailevat muutoksia ja raportoivat havainnoistaan osana kokonaisuutta.

Vuodelle 2023 haetaan n. 20 jokivahtia koko Koitajoen alueelle, mukaan lukien Koitere ja muut valuma-alueen osat. Jokivahti sitoutuu osana vuodenkiertoa tarkkailemaan ja seuraamaan oman alueensa (esimerkiksi järvi tai joen jakso) luonnon tilaa. Jokivahdeille korvataan pieni kertaluontoinen työpalkkio sekä liikkumiskuluja päiväkirjaseurantaa vastaan. Seurantatyöhön voi esimerkiksi kuulua omalla kylällä haastatteluiden tekeminen, pyyntipäiväkirjat, sääpäiväkirjat, digitaaliset valokuvat tärkeistä havainnoista luonnossa ja veden laadussa, kaloissa jne.

Halukkaat voivat ilmoittautua sähköpostiosoitteeseen tiedotus@lumi.fi tai puhelimella 0401896085. Ilmoittautumisaikaa on 30.11.2022 asti vuoden 2023 jokivahdiksi. Joulukuussa valituille tiedotetaan tarkemmat ohjeet ja toimintamenettelyt. Ensimmäiset 20 valitaan, haku on pääasiallisesti tarkoitettu ilomantsilaisille. Vuoden 2023 loppupuolella pyritään avaamaan, jos tarvetta on, täydentävä kutsu jokivahtien kiehtovaan maailmaan! 

Kategoria(t): Toiminta. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.