Koitereen ennallistaminen 1 -hankkeen uutisia

kuivis2

Kiitos kaikille yhteistyötahoille tähän mennessä, ollaan jo toisen vuoden puolella ja paljon asiat ovat edenneet. Tässä katsauksessa tärkeimmät päivitykset ja katsaus jatkotoimista.

1. Suunnittelu ja tilannekatsaus

Hankkeessa on saatu paljon aikaan koko Koitereen valuma-alueen tilan, tarpeiden ja yleissuuntien osalta. Aiheesta on teetetty jo pari kymmentä järjestelmäkarttaa, sekä maastokäyntien osalta ollaan laatimassa ennallistamissuunitelmia, joista luvatusti osa viedään jo tällä hankkeella maaliin.

Kartta-aineistot tulevat maaliskuun aikana uuteen tietopalveluun www.koitajoki.org jonne perustetaan Koitere-kokonaisuus. Näin ne ovat kaikkien saatavilla. Sivut eivät ole vielä julkisia.

Tarkat ennallistamissuunnitelmat ovat luonnoksina ja ensimmäisenä pyritään ratkaisemaan Niittysuon kokonaisuus Syväysjoen valuma-alueella, ja olemme erikseen maanomistajiin yhteydessä aina kohteiden osalta kun päästään asemiin.

Metsätalous Oy:n kanssa toteutettiin maastokäynti nimetyllä pilottikohteella Lieksassa latvavesillä jossa on nyt toteutettu kasvillisuus- ja muu inventointi 2021, ja sovittu Metsätalous Oyn kanssa n.s. ekologisista käytävistä uomien varrella, ja soiden tilanteesta.

Pilottisuon kaasujen taseet on laskettu ja ennallistamisen hyödyt laskettu ja raportoidaan 2022.

Luontopalveluiden kanssa vaihdettiin alkuvuodesta tietoja kahdesta nousuesteen poiston alustavasti mahdollisuudesta ja niihin liittyvistä seikoista.

Eroosiopisteiden (järviallas) osalta on kesällä kuvattu tilannetta UAV-kalustolla ja veneistä käsin. Kartta-aineistot on kerätty ja saatu myös ELY:n Koitere-ryhmältä lakisääteisten aineistojen kokonaisuuksia.

Elohopeaselvitys etenee ja toteutetaan ainakin koontiaineistona ja maastossa pilotointina mahdollisuuksien mukaan, asiasta valmistuu tutkimusraportti ja lopputyöaineisto, jotka jaetaan kontaktiryhmälle alkukesään mennessä. Lisäksi Siun Sote on käynnistänyt elohopea-kalamateriaalin keruun alueella ja hanke tukee heitä.

Kylätapaamisia on pidetty syksyllä ja niitä pyritään jatkamaan keväämmällä kun rajoitukset ovat nyt poistuneet.

Muita elinympäristö- ja priorisointikohteita pohditaan ja pyritään selvittämään vielä kevään aikana.

2. Ennallistamistoteutukset

Olemme saaneet vietyä kokonaisuudessaan maaliin Myllypuron kokonaisennallistamisen, hydrologisen kokonaisuuden palauttamisen ja nousuesteiden poiston. Seuraavaksi ollaan Niittysuon osalta liikkeellä maanomistajan toimien ja toiveiden mukaisesti.

Yksityismailla Lieksan latvavesistön suoalueella ollaan saatu ennallistaminen ja maanomistajatoimet valmiiksi.

Pyrimme vielä saamaan mukaan lisää suoalaa, ja tämän takia pyrimme keväällä olemaan yhteydessä, toivottavasti ainakin Luontopalveluihin, kun olemme omat 2021 maastoinventointi-ajatuksemme saaneet sovitettua sovittujen aikataulujen osalta.

3. Tulevaisuus

Olemme parhaillaan vaiheessa 2 keskusteluissa Koitereen valuma-alueen kunnostus- ja ennallistamishankkeen 2: Toimeenpano – osalta Eurooppaan.

Olemme jättäneet yleisellä tasolla kuvauksen siitä, että nyt tehty työ (hanke 1) vaatii merkittävän toimeenpanon, jos suunnitelmia halutaan vielä maaliin. Toimeenpano nojaisi pääasiassa soiden ja nousuesteiden / virtavesien ennallistamiselle vuosille 2023-2027.

Kategoria(t): Toiminta. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.