Linnunsuon jättiurakka päättyi

1Kansallisestikin monimutkaisimpiin kuulunut ennallistamiskokonaisuus, Linnunsuon suon ja kosteikon vesiensuojeluhanke, on päättynyt. 180 hehtaaria ennallistettiin happamien sulfidimaiden osalta, mukaanlukien 50 hehtaaria uusia kosteikkoja Linnunsuolle ja 73 hehtaaria suoennallistamista pohjoisosalla. Hankkeen rahoitus saatiin valtion vesiensuojelurahoituksesta (50%) ja Landscape Rewilding-ohjelmasta (50%).

Linnunsuon kansallisestikin laaja ennallistamishanke 2019-2021 on päättynyt. Uutta penkerettä tehtiin 3740 metriä, josta eroosiosuojattua on yli 3 km ja vahvasti eroosiosuojattua 270m. Vanhoja penkereitä korjattiin ja vahvistettiin 1780 metriä, joista vahvasti eroosiosuojattiin 500 metriä.

5Kalkkikiveä on levitetty kaikkein happamimmille (pH alle 3) uusille alueille noin 40 m3. Mursketta (0-32mm) käytettiin vahvaan eroosiotorjuntaan n. 260m3, kevyempään eroosiosuojaukseen soraa noin 1000 m3. Kaikki yli 30cm:n padotuskorkeudella olevat penkereet on eroosiosuojattu kauttaaltaan ja sijainniltaan kriittiset (kuten Jukajoentien varren perkere ja isompien allaosioiden poikkipenkere) ovat vahvasti eroosiosuojattuja, jossa normaalin sorakerroksen (10-20cm) päällä on vielä murskekerros 10-15cm.

Isojen allaosioiden penkereiden vesirajassa on käytetty soran ja murkeen lisäksi myös seulanperäkiveä (50-100mm) kohtiin jossa aalto pääsee lyömään voimakkaasti. Seulanperäkiveä käytettiin yhteensä n. 100 m3. Uusien penkereiden perusrakenteisiin käytettiin turvetta noin 40 000 m3 ja hiesua n. 25 000m3. Vanhojen penkereiden vahvistamiseen käytettiin hiesua (paikoitellen myös savea) noin 10 000m3 ja turvetta n. 2000m3.

2Uusien penkereiden maa-aineksista noin 35% siirrettiin traktoreilla tai kuorma-autoilla. Korjatuista penkereistä sama osuus oli n. 25%. Kaikki eroosiosuojausmateriaali (murske ja sora) ostettiin tavarantoimittajalta ja ajettiin kohteille kuorma-autoilla tai traktoreilla talvella tai mönkijöillä kesällä. Tämän lisäksi Linnunsuon kosteikon pohjoispuolella ennallistettiin 73 hehtaaria suota tulvaturvallisuuden ja vesiensuojelun tehostamiseksi.

Linnunsuo 2019-2021, POKELY/449/2019 -hanke on päättynyt onnistuneesti vaativissa yhteiskunnallisissa ja ekologisissa olosuhteissa. Hanke sai todella paljon kansainvälistäkin huomiota, joten valuma-alue- ja suoennallistamismenetelmiä voidaan pitää onnistuneina. Lisäksi kohteen mittakaava Suomessa on tärkeä verrokki jatkoa ajatellen.

4Taloushallinnollisesti hanke pysyi budjetissaan, merkittävin budjettisiirto ELY-keskuksen hyväksymänä oli n. 10 % lisäys kaivurityöskentelyyn, johtuen kohteiden haastavasta kokonaisuudesta. Toisaalta materiaalikulujen osalta saatiin oleellista säästöä.

Hankkeen avaintoimijat olivat OSK Lumimuutoksen työntekijät Tero Mustonen, Kaisu Mustonen, Lauri Hämäläinen, Antoine Scherer, Janne Raassina, Tarmo Tossavainen sekä Teemu Kuivalainen. Kaikille heille suuri kiitos, erityisesti Janne Raassina vei laajoja kenttäkokonaisuuksia maaliin. Urakoitsija Esa Pesonen Oy toteutti tinkimättömästi ja pitkäjänteisesti erittäin monimutkaisen kokonaisuuden, heille koko henkilökunnan osalta kiitos.

ELY-keskuksen työryhmässä mukana ollut Paula Mononen sekä hankehallinnon Tiina Käki ansaitsevat kiitokset hyvästä yhteistyöstä hankkeen aikana.

6

Kategoria(t): Toiminta. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.