Koitereella alkaa ennallistamis- ja tutkimushanke

IMG_20201202_104902Koitereella käynnistyy kansainvälisenä yhteistyönä kaksivuotinen ennallistamis- ja tutkimushanke, joka arvioi järven ja sen valuma-alueen tilaa, ennallistaa soita, arvioi ilmastonmuutoksen vaikutuksia, toteuttaa kalataloudellisia ennallistuksia ja valottaa järven kulttuuriperintöä. Hankkeen kokonaisbudjetti on 288134 €, josta noin 70 % saadaan Euroopan investointipankin tukemasta Landscape Rewilding -ennallistamisohjelmasta.

lifeKoitere on suuri järvi Vuoksen valuma-alueella Itä-Suomessa, Ilomantsissa. Sen pinta-ala on noin 167 neliökilometriä. Valuma-alue on suuri, tuhansia neliökilometrejä, josta lähivaluma-alue hiukan yli 700 neliökilometriä. Valuma-alue on leimallisesti metsä- ja suomaata, maataloutta on erittäin vähän. Suurin syvyys 46 metriä ja keskisyvyys 6,71 metriä. Koitereeseen kohdistuu Pamilon vesivoimalan ja siihen liittyvän Hiiskosken padon voimakas säännöstelyvaikutus.

Koitere on kansallisesti merkittävä kulttuurihistoriansa ja sijaintinsa puolesta, sillä sen katsotaan kuuluvan Koitajoen valuma-alueeseen (tässä mukaan myös Ala-Koitajoki). Koitereen kalastoon kuuluvat muun muassa kuha, ahven, hauki, made, lahna, järvitaimen, järvilohi ja muikku. Kirjallisuudessa Koitere on tunnistettu erääksi Suomen monimutkaisimmista vesiensuojelukohteista. Voimme todeta, että ratkaisut, joita Koitereella saadaan yleisesti ja erityisesti aikaan, ovat merkityksellisiä humus- ja IMG_20201202_140653metsäisten isojen järvien osalta muuallakin Suomessa.

Koitereen ekologinen tila ja vesiensuojelun innovaatiot 2021-22 

  1. tuottaa kahden vuoden aikana Koitereen sekä sen valuma-alueen ympäristöstä tilannekatsauksen
  2. arvioi elohopean ja metyylielohopean roolia yleisarvion ja kenttätöiden avulla
  3. tuottaa ennallistamissuunnitelmia ja ottaa jo käyttöön ensimmäisiä vesiensuojeluratkaisuja (suoennallistamiset ja muut kustannustehokkaat kohteet Suomujoella, Haapajoella)
  4. osoittaa ennallistettavien soiden merkitystä vesiensuojelutoimissa
  5. pyrkii elvyttämään arvokalojen elinympäristöjä ja käynnistää kolme konkreettista kalatalouskunnostusta
  6. dokumentoi itsenäisesti Koitereen altaan eroosio-ongelmia
  7. vahvistaa paikallisten yhteisöiden osallistumista ja Koitereen kulttuuriperintöä

Koitereen ekologinen tila ja vesiensuojelun innovaatiot 2021-2022 on kansallisesti merkittävä innovaatiohanke. Toimien keskiössä ovat vesiensuojelun konkreettinen edistäminen sekä ilmasto- ja ympäristömuutosten seuranta ja ratkaisumallit Koitereella. Sen pääasiallinen rahoitus saadaan Euroopan investointipankin käynnistämästä Landscape Rewilding-ohjelmasta, jota koordinoi voittoa tavoittelematon Osuuskunta Lumimuutos Suomessa.

Hanke pyrkii yhteistyöhön Koitereen kannalta keskeisimpiä toimijoiden kanssa, kuten Metsähallitus (sekä luontopalvelut että Metsätalous Oy) ja Tornator Oy. Tieteellistä yhteistyötä tehostetaan Itä-Suomen ja Wageningenin (Hollanti) yliopistojen kanssa.

Kategoria(t): Toiminta. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.