Landscape Rewilding -ennallistamistoimet alkaneet vuodelle 2020

Majava Jukajoella.

Majava Jukajoella.

Landscape Rewilding -ohjelman toimet ovat käynnistyneet todenteolla vuodelle 2020. Uusia kohteita on lisätty sekä jokiennallistuksessa että suoluonnon osalta.

Huolimatta mullistavasta alkuvuodesta 2020 Landscape Rewilding -ohjelma on jatkanut laajamittaista elinympäristöjen ennallistamista ja suojelua. Alkuvuoteen ovat kuuluneet seuraavat toimet:

 1. Linnunsuon alueelle kuusi uutta kosteikkoa, vesipinta-alan laajennus 60 hehtaariin /yhteensä 110 ha: Kontiolahden Linnunsuon vesipinta-alaa on kasvatettu merkittävästi talvella tapahtuneen kaivurityöskentelyn avulla. Hanketta tukee myös Pohjois-Karjalan ELY-keskus.
 2. Hippiäismetsän suojelu ja rekisteröinti ICCA-alueeksi: Kontiolahdella sijaitseva ”Hippiäinen”-vanhan metsän kohde on saanut METSO-suojelupäätöksen. Lisäksi siitä tuli 3. ICCA -alue Suomessa (yhteisöille tärkeät suojelualueet).
 3. Uusia alueita: Landscape Rewilding -ohjelma on saanut syksyn ja talven aikana yhteensä n. 80 hehtaaria uusia suokokonaisuuksia osaksi ohjelmaa Pyhäjärvellä ja Ilomantsissa.
 4. Koitajoen systeemisuunnittelu: Koitajoen valuma-alue on valittu seuraaville vuosille kokonaisuudeksi, jossa selvitetään mahdollisuuksia tarkastella koko valuma-aluelähtöisesti ennallistamistoimintaa. Alueella sijaitsee kaksi merkittävää ohjelman kohdetta.
 5. Kaasumittaukset alkavat: Euroopan investointipankki ja muut kumppanit ovat mahdollistaneet tarkkojen kasvihuonekaasujen mittausten käynnistämisen 2020. Hiilidioksidin ja metaanin osalta mittaukset käynnistyvät kohteilla kesäkuussa 2020. Lisäksi jatketaan keskusteluita Euroopan avaruuskeskus ESA:n kanssa satelliittipohjaisista arvioista.
 6. Monet kohteet sijaitsevat Pohjois-Karjalassa.

  Monet kohteet sijaitsevat Pohjois-Karjalassa.

  Vainosjoki-seuranta ja jälkityöt: Näätämö-joen valuma-alueella olevan Vainosjoen kunnostus päättyi lokakuussa 2019. Työ oli huhtikuussa esillä BBC:llä. Keväällä on käynnistetty sekä paikallinen seuranta, että petokalojen tehostettu hoitopyynti Näätämöllä.

 7. Nousuesteiden poisto ja arvokalojen kutualueet Jukajoen valuma-alueella: Yhteistyössä kumppaneiden kanssa poistamme Jukajoen Myllylän kohdalta nousuesteen arvokaloille. Museovirasto on hyväksynyt ja luvittanut toiminnan. Tämä avaa taimenen, harjuksen ja muiden vaelluskalojen mahdollisuuden nousta Jukajokeen. 2019 ennallistettiin Aajeenpuroon ja Jukajoen pääuomaan poikasten elinympäristöt ja kilometreittäin kutualueita. 2020 ennallistamme Kissapuroon arvokalojen elinympäristöt ja kutualueet.
 8. Kuivasjärvi: Vatajajoen ja muiden läntisten valuma-alueiden ennallistamistyö etenee vuosina 2020-2022, mutta on käynnistynyt odotettua hitaammin COVID-tilanteesta johtuen. Maastotyöt jatkuvat toukokuussa 2020.

Kiitos kaikille yhteistyötahoille. Vuoden 2020 aikana julkaistaan Landscape Rewilding -ohjelman nettisivut.

Kategoria(t): Toiminta. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.