Kaksi uutta tutkimusta Jukajoesta

Vehkasuon uusi kosteikko Jukajoen valuma-alueella, 2017

Vehkasuon uusi kosteikko Jukajoen valuma-alueella, 2017

Huhtikuussa 2018 on julkaistu kaksi uutta tutkimusta Jukajokeen liittyen.

Limnologi Tarmo Tossavainen Karelia-AMK:sta käsittelee koko Jukajoen tilaa ja alustavia kunnostussuunnitelmakysymyksiä uudessa monografissaan, joka on saatavissa täältä. Raportin johtopäätöksinä todetaan muun muassa, että ”Jukajoen kannalta suurin vahinko, ts. merkittävin liettyminen ja ekologisen ja fysikaalis-kemiallisen tilan dramaattisin heikentyminen, on jo tapahtunut. Siten riittävän tehokkaiden kunnostustoimien vaikutus sekä valuma-alueella että itse jokiuomassa olisivat pitkäkestoisia, mikäli kaikkinaisen maankäytön vesiensuojelutekniikasta huolehditaan riittävästi. Jukajoen veden happamuuden sekä raskasmetallien (lähinnä Fe ja Al) ja kiintoaineen pitoisuuksien ja samanaikaisten virtaamien seuranta on edelleen välttämätöntä kunnostushankkeen töiden tuloksellisuuden todentamiseksi.”

Tämän lisäksi valmistuvat ympäristöinsinöörit Jarno Hiltunen ja Lauri Hämäläinen ovat tutkineet ja saaneet valmiiksi Jukajoen alajuoksun tilan tarkastelun sekä kunnostussuunnitelmia. Työ on saatavissa täältä.

Kategoria(t): Toiminta. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.