Kuivasjärven uusi kosteikko on valmis

IMG_4756Pro Kuivasjärvi ry:n toteuttama uusi monitoimikosteikko on valmistunut. Sillä torjutaan Niinilahteen tulevaa ravinne- ja kiintoaineskuormitusta Parkanon Kuivasjärvellä.

Vuoden 2017 vesiensuojelutoimet Pro Kuivasjärvi ry:n uudella kohteella ovat päättymässä. Niinilahden osavaluma-alueelle rakennettiin syyskuussa uusi monitoimikosteikko. Vuonna 2016 toteutettu Silolahden kosteikko toimii erinomaisesti.

IMG_4741Niinilahden uuden kosteikon kaivuupinta-alaa on noin 0,5 hehtaaria, mutta sen toiminnallinen hyötypinta-ala on suurempi, noin hehtaari. Lisäksi hyödynnetään lahden luontaista kasvustoa päästöjen pysäyttämiseen. Näin kosteikko toimii sekä vesiensuojelurakenteena, että ylläpitää ja edistää luonnon monimuotoisuuden toimia. Lisäksi kasvillisuuden kehittyessä 2018-2019 kohteesta muodostuu virkistyskäyttökohde.

Pro Kuivasjärven toimet pohjaavat vuosina 2013-2015 toteutettuun laajaan tieteelliseen selvitykseen, jonka perusteella Kuivasjärveen tulevaa kiintoaines- ja ravinnekuormitusta on merkittävästi vähennettävä, jotta vedenlaatu korjaantuu. Uutta kosteikkoa ovat taloudellisesti tukeneet paikalliset maanomistajat, mökkiläiset, Vapo Oy, Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys, Parkanon kaupunki, myös lainoittaen yhdistystä ja OSK Lumimuutos. Kaksi maanomistajaa luovutti maitaan kohteen toteuttamiseen. Kaikille näille tahoille lämmin kiitos. Kosteikon suunnitteli vesiensuojeluammattilainen Janne Raassina. Hankkeen tieteellinen johtaja oli dosentti Tero Mustonen.

IMG_4732Vuodelle 2018 Pro Kuivasjärvi ry pyrkii jättämään uuden valuma-aluekunnostushakemuksen, yhteistyössä muiden järven tilaa korjaavien toimien ja tahojen kanssa läheisessä yhteistyössä. Yhdistys pyrkii myös edistämään Ylä-Satakunnan seutukunnalle laajaa EU-hanketta, jolla järvien pääasiassa yhteisten ongelmien ratkaisuja voitaisiin käynnistää laajamittaisilla valuma-aluekunnostuksilla.

Kategoria(t): Toiminta. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.