Kuivasjärvi pelastetaan: Kansanliikkeestä yhdistykseksi

Kokemusperäinen, paikallinen tieto on tunnistanut useita kunnostuskohteita valuma-alueella, sekä avannut paikannimistöön, kulttuuripyyntiin ja 1900-luvun aikana tapahtuneisiin muutoksiin, sekä perinteeseen liittyviä avainhavaintoja. Kuva: Kuivasjärven kansanliikkeen kuva-arkisto, 2014.

Kokemusperäinen, paikallinen tieto on tunnistanut useita kunnostuskohteita valuma-alueella, sekä avannut paikannimistöön, kulttuuripyyntiin ja 1900-luvun aikana tapahtuneisiin muutoksiin, sekä perinteeseen liittyviä avainhavaintoja. Kuva: Kuivasjärven kansanliikkeen kuva-arkisto, 2014.

Kaksi vuotta sitten, 8.8.2013, melkein sata ihmistä kokoontui perustamaan Kuivasjärven kansanliikettä. Syynä oli ja on se, että järvemme tekee hidasta kuolemaa. Se voi erittäin huonosti. Toimimalla nyt voimme vielä pelastaa vesistömme.

Viimeisen kahden vuoden aikana kansanliike on tehnyt kaiken, mitä olemme voineet. Satojen, ellei jopa tuhansien talkootuntien ja kymmenien tuhansien eurojen rahoituksella on selvitetty valuma-alueen sekä järven tilaa ja kerätty laajasti perinnetietoa. Rysäpyynti on palautettu vesistöön. Kovalla jalkatyöllä on saatettu Parkanon kaupunki, metsäyhtiöt, Metsähallitus, viranomaiset, viljelijäjärjestöt, kalastuskunnat, Vapo, kansanliike, Metsäkeskus, korkeakoulut ja media uudenlaiseen keskusteluyhteyteen, jotta järvi pelastuisi, elpyisi. Kylätapahtumia on ollut useita, asiantuntijat ovat vierailleet Kuivasjärvellä ja kyläläiset aina Itä-Suomessa Jukajoella asti. Olemme tavanneet maan korkeimpia vesiensuojeluviranomaisia – Kuivasjärven tuloksia odotetaan myös Helsingin isolla kirkolla. Kaikki toimet ovat onnistuneet. Haluan kiittää kaikkia rahoittajia, talkoolaisia, osallistujia, kyläläisiä, kalastajia ja tukijoita, nyt uuden vaiheen ollessa käsillä.

Paperityöt ovat nyt takanapäin. Mittaustulokset on saatu. On konkretian aika. Tiedämme, mitä tulee tehdä. Avain Kuivasjärven parempaan tulevaisuuteen on valuma-alueen, siis sen laajan seutukunnan, jolta vesistö kerää vetensä, saaminen kuntoon vesiensuojelurakenteiden avulla. Ongelmina ovat sekä kiintoaines- että ravinnekuormitukset. Hyvä uutinen on se, että kansanliikkeellä on käytettävissään pääasiassa talkooperiaatteella Suomen parhaat taidot ja tiedot valuma-aluekunnostuksessa. Vaikeaan ongelmaan voidaan puuttua väkevällä taidolla, tiedolla ja toimilla. Järvi voidaan kuitenkin vielä pelastaa – vielä on hetki aikaa.

Tämä tarkoittaa, rahoituksen onnistuessa, että maanomistajien maille tullaan tarjoamaan kosteikko- ja muita ratkaisuja lähivuosien aikana, osittain jo tänä vuonna. Kaiken tulee olla vapaaehtoista. Valuma-aluekunnostus ei edistä luonnonsuojelua, ja kaikki toimet ovat maanomistajille ilmaisia, sijoittuen siten, että elinkeinotoiminta ei häiriinny.

Kansanliike on tehnyt saumatonta yhteistyötä kalastuskunnan kanssa viime vuodet. Näin tulee olla jatkossakin. Se edistää vastuullisesti aiemmin käynnistettyä pohjapatohanketta järvellä. Tuemme kalastuskuntaa kaikin keinoin.

Kaksi vuotta kansanliikkeen perustamisesta, ensimmäisten tulosten ollessa täällä, on nyt aika juurruttaa toiminta. Siksi perustamme 8.8.2015 Erkalassa Pro Kuivasjärvi ry:n, joka on hyvä koti nyt ja tulevaisuudessa toimille Kuivasjärven valuma-alueen ja altaan saamiseksi kuntoon. Vesiensuojeluyhdistykset ovat osoittautuneet mallikkaiksi keinoiksi kunnostaa järviä eri puolilla Suomea.

Nuoren, uuden yhdistyksen ensimmäiset lyhyen aikavälin tavoitteet ovat järjestäytyminen patentti- ja rekisterihallitukseen sekä laajan, lähes valmiin Kuivasjärvi –kirjan julkaisu, toivottavasti jouluun mennessä. Seuraava tavoite vuodelle 2016 on käynnistää Kuivasjärven valuma-alueen kunnostushanke tieteellisten mittausten, paikallistiedon ja suunnittelun pohjalta. Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on täysin elpynyt Kuivasjärvi 2030.

Avaan vielä hiukan suuntaamme. Jos valuma-alueen ongelmia, siis päästöjä, ei saada kuriin pian, järven tila heikkenee vuosi vuodelta. Se kuolee nykymuodossaan. Jos ’kunnostamme’ pelkästään järvialtaan nyt, muutaman vuoden kuluttua valuma-alueen kuormitukset mitätöivät nämä toimet. Rahat olisi haaskattu. Voimme valita vielä toisin. Tämän takia marssijärjestys on: aluksi valuma-alue kuntoon, sitten järviallas. Tulokset näkyvät jo vuoden 2017 kesällä kunnostuskohteilla, jos ensi vuonna päästään liikkeelle.

Valuma-aluekunnostus tukee suoraan kylämme elinkeinoja ja taloutta. Se tuo ’kaivurityötä’ urakoitsijoille kymmenien tuhansien eurojen potteina. Tonttien arvo nousee. Maa- ja metsätalouden harjoittaminen on vakaata ja etenee yhteiskunnan rahoittaessa vesiensuojelutoimia vapaaehtoisuusperiaatteella. Virkistyskalastus ja –käyttö nousevat. Kuivasjärven maine ja urotyöt saavat huomiota.

Nykyhetkessä meillä jokaisella saattaa olla mielipiteitä, kenen syy mikäkin asia ja ongelma on, missä tehtiin väärin ja miten. Pro Kuivasjärvi ry ei ratkaise kaikkia näitä ongelmia. Mutta se tarjoaa keinon, näinä vaikeina aikoina, saada järvemme kuntoon pysyvästi ja kestävästi. Tartutaan siihen nyt väkevästi ja uudella tavalla. Vain yhdessä toimimalla voimme pelastaa mittaamattoman arvokkaan aarteemme: Kuivasjärven.

Toivotan siis menestyksekkään kansanliikkeen puolesta kaikki tervetulleeksi 8.8.2015 Erkalan nuorisoseurantalolle klo 13.00 – 15.30 Pro Kuivasjärvi ry:n perustamiskokoukseen, jossa myös viimeisimmät tulokset ja tiedot esillä. Jokainen voi liittyä uuteen yhdistykseen, ja se on kaikille maksutonta. Tervetuloa ja yhdessä eteenpäin – järven puolesta, ei ketään vastaan!

Tero Mustonen

Ammattikalastaja ja tutkijatohtori, Kuivasjärven kansanliike

 

Kategoria(t): Toiminta. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.