Metsähanhien koti, Valkeasuo ja yli 1000 hehtaaria kruunaavat ennallistamissyksyn

Elpyvä maisema-ennallistamisohjelman syyskausi on ohi. Yhteensä yli 1000 hehtaaria luontoa, mukaan lukien 500 hehtaaria luonnonsuojelualueita, laajensi kokonaisuutta merkittävästi. Saksan luonnonsuojeluliiton NABU:n avulla kansallisesti merkittävä Valkeasuon 456 hehtaarin kokonaisuus saatiin mukaan marraskuussa.

Elpyvä maisema-ennallistamisohjelman painopistealue jatkui Koitajoella tänä syksynä. Suurimpana käänteenä voidaan pitää kansallisesti merkittävän Valkeasuo-Ilajansuo-kokonaisuuden (456 ha) mukaansaamista. Valkeasuon alue on kansallisesti merkittävä, esimerkiksi metsähanhien pesimäalue. Maaostoja ja ennallistamista tuki Saksan luonnonsuojeluliiton NABU:n ilmastorahasto.

Suoraan Valkeansuon eteläpuolella, osana englantilaisen Endangered Landscapes-ennallistamisohjelman kokonaisuutta, Kaitoinsuo, Rahesuo, Haravasuo ja alueen muut kohteet ennallistettiin yhdessä Tornatorin mailla. Kokonaisuudessaan n. 850 hehtaaria Koitajoen suo- ja metsäluontoa saatiin mukaan toimien piiriin. Koitajoella luonnonsuojeltiin n. 200 hehtaaria elinympäristöjä ELY-keskuksen kanssa.

Saamelaismetsien ennallistamistoimissa yhteensä n. 150 hehtaaria luonnontilaisia kulttuurisesti merkittäviä kokonaisuuksia liittyi mukaan ja tämän lisäksi Altto-ojan ennallistamismetsä sekä Sevettijärven eroosiontorjuntahanke jatkuivat kohti kevättä 2024. 

Kokonaisuudessaan Elpyvä maisema-ennallistamisohjelman syksyn toimien piirissä oli suoraan n. 1000 hehtaaria ennallistamiskohteita. 

Kategoria(t): Toiminta. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.