Ajankohtaisia toimia Onkamoiden alueella

Kesän aikana tarkastellaan historiallisia maankäyttö- ja ekosysteemimuutoksia Onkamoilla.

Vuoden 2023 alussa Pro Onkamojärvet ry siirsi OSK Lumimuutokselle vastuun ennallistamis- ja vesiensuojelutoimista Onkamo-järvien alueella. Pitkään toimintaa luotsannut yhdistys ja sen aktiivi Tuovi Vaaranta siirtävät viestikapulaa erittäin merkittävän toiminnan päätteeksi eteenpäin. OSK Lumimuutos on kiitollinen tästä ja pyrkii ponnistelemaan Onkamoiden eteen.

Onkamoiden valuma-alueella on tehty todella paljon merkityksellisiä toimenpiteitä. Näillä toimilla on pyritty saamaan niinsanottua ulkopuolista kuormitusta kuriin. Seuraava iso ponnistus liittyykin järvien altaiden tilaan, ja toimiin. Toukokuun vuosikokouksessa kerromme seuraavista askeleista Pro Onkamojärvien jäsenille ja lokakuussa järjestetään iso Onkamot-seminaari.

Kesän 2022 aikana järvillä havaittiin paljon sinileväkukintoja. Viime vuoden aikana OSK Lumimuutos ja Pro Onkamojärvet ry koordinoivat toimia ja vaihtoivat tietoja myös ELY-keskuksen kanssa. Tällä varauduttiin tulevaan vastuun siirtoon ja toisaalta pohdittiin tulevia toimintalinjoja, joilla asiaan voidaan vaikuttaa.

Tieteellinen ymmärrys on, että vesistöt pyritään ennallistamaan siten, että valuma-alueella tehdään kaikki voitava, ja tämän jälkeen ponnistellaan uomien ja altaiden haasteiden kanssa. Onkamoilla on siis saatu jo todella paljon aikaan, mutta järvien tila ja reagointi sekä historiallinen taakka on mittava, ja ennallistamistoimien vaikutus ja merkitys tapahtuu uudessa tilanteessa, jossa esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutukset, aktiivinen maankäyttö, ääreisilmiöt ja näiden ristiinkytkeytyneet vaikutukset muodostavat todella monimutkaiset seuraukset.

Valuma-aluekunnostus ei ole epäonnistunut, eikä se ole ollut turhaa. Ongelmat ovat kuitenkin monimutkaisia ja muodostuneet vuosikymmenien aikana. Tämän takia käynnistämme kevään 2023 aikana laajamittaiset vesimittaukset yhdessä viranomaisten kanssa, joiden tavoite on saada selville järvien tilasta kokonaan uusi kuva. Näitä mittauksia jatketaan syksyyn 2023 asti.

Lisäksi pyritään käynnistämään sedimentti-pohjanäytteiden keruu, maantieteelliset tulkinnat ja kesän aikana järvillä suoritetaan kenttätöitä ekologisen tarkastelun saralla. Rahoitus toimille tulee Elpyvä maisema -ohjelmasta. Kevään mittaan kerätään OSK Lumimuutoksen asiantuntijoiden toimesta myös Onkamoihin liittyvää perinnetietoa

Kaikki toimenpiteemme löytyvät jatkossa verkkopalvelussa www.maisema.org. Sinne perustetaan kevään aikana Onkamoiden kartasto ja paikkatieto-aineisto, jossa näkyvät jatkossa kaikki jo tehdyt ennallistamistoimet kartalla, mittaustietoja sekä luontoon ja perinteeseen liittyviä kohteita.

Kesä siis seurataan ja suunnitellaan toimia, joilla järvien tilaan voitaisiin vastata. On kuitenkin tärkeää huomata, että järvialtaiden kunnostus on erittäin kallista, joten korjausliikkeet täytyy suunnitella hyvin ja etsiä myös rahoitusta näille toimille. 

Onkamojärvien ennallistaminen on ollut historiallinen ja jossain määrin ainutlaatuinenkin yhdistysvetoinen ponnistus jo nyt. Tämän takia OSK Lumimuutos tukee kehystä, jossa Onkamo-työtä esitettäisiin Yhdistyneiden kansakuntien CCA-alueeksi, eli kylille tärkeäksi kokonaisuudeksi. Tätä varten järjestetään laaja Onkamot-päivä lokakuun puolivälin paikkeilla, jossa kaikki halukkaat kuulevat lisää, saavat esittää mielipiteitään ja jossa esitellään CCA-prosessia pitkäaikaisena ratkaisuna järvien osalta. CCA-status ei perusta uusia luonnonsuojelualueita tai rajoita elinkeinojen harjoittamista.

Eli tiivistäen työ Onkamoiden osalta jatkuu seuraavasti syksyyn 2023 asti:

  • helmi-toukokuu 2023: Perinnemateriaalin keruu, tutkimusaineiston keruu
  • Toukokuu 2023: Tiedotustoimintaa osana Pro Onkamojärvien vuosikokouksessa 6.5., sijainti Niemisen Urheilutalolla, Hammaslahdentie 1126, 82290 Nieminen
  • Aktiivista tiedottamista osoitteessa www.maisema.org halki vuoden ja sinne kootaan kaikki tehdyt toimet kesään 2023 mennessä. Lisäksi kaikissa aiheissa voi ottaa yhteyttä OSK Lumimuutokseen, puhelin 0401896085
  • Touko-syyskuu 2023: Järvien tutkimushankkeen mittauksia kokonaistilanteen selvittämiseksi
  • Lokakuu 2023:Onkamot-päivä” n. 15.10., kerromme kesän tutkimusten tuloksia, esittelemme Onkamoiden CCA-statuksen tilaa ja prosessia ja kuulemme kiinnostuneiden mielipiteitä ja toiveita ja valmistaudumme vuoteen 2024

Seuraa Onkamoiden aktiviisia toimia osoitteessa www.maisema.org

Kategoria(t): Toiminta. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.