Historiallisen suuri ennallistuskokonaisuus Koitajoelle

koita1

Päättyvä Koitereen kaksivuotinen valmisteluhanke johtaa historiallisen suureen 1,5 miljoonan Koitajoki-ennallistuskokonaisuuteen vuosille 2022-25.

Osuuskunta Lumimuutoksen koordinoima Koitereen ekologinen tila ja vesiensuojelun innovaatiot 2021-22 on päättynyt. Kokonaisuudessaan valmistelu- ja tutkimushanke tuotti Koitereen sekä sen valuma-alueen ympäristöstä tilannekatsauksen ja ennallistamissuunnittelua, jonka perusteella on valmisteltu laajempia ennallistustuloksia.

rahe1Lisäksi konkreettisesti jo ensimmäisessä vaiheessa saatiin ennallistuksien piiriin yksityismailla 65 hehtaarin soita Koitereen latvoilla sekä Metsätalous Oy:n mailla olevia suokokonaisuuksia tulee ennallistukseen Haapajoen latvoilla. Myllypuron alueella poistettiin nousuesteitä ja ennallistettiin vaelluskalojen reitistöä ja elinympäristöjä yhteistyössä Tornatorin kanssa.

Hankkeessa yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Biologian laitoksen kanssa käynnistettiin laajamittainen suomaiden ja vesistön tutkimus elohopean roolista. Koitereella hauen, kuhan, ahvenen ja mateen elohopeapitoisuudet ovat korkeita. Ne ovat useina vuosina ylittäneet elintarvikkeeksi myytävien kalojen elohopeapitoisuusrajat. Koitereella kalojen elohopeapitoisuuksia nostaa veden korkeuden sääntely, tumma ja humuspitoinen vesi, metsätalous ja ojitetut suot.

Valmisteluhankkeen aikana haettiin suunnitelluille toimille jatko.

Iso-Britanniassa sijaitsevan Cambridgen opiston Endangered Landscapes-ohjelma myönsi 1,5 miljoonaa euroa Koitajoen ja Koitereen ennallistamistoimille Koitajoki: Land of Epic Poetry -hankkeelle vuosille 2022-2025. 

elpJatkorahoituksessa lähdetään toteuttamaan ennallistuskohteita sekä Koitereella että Koitajoella Metsätalous Oy:n, Metsähallitus-Luontopalveluiden, Tornatorin ja Ilomantsin kunnan sekä yksityisten maanomistajien kanssa. Valtion vastinrahasta ennallistamiskohteille neuvotellaan 2022 aikana.

Syksyllä 2022 on jo nyt ennallistettu 100 hehtaaria Tornatorin omistamalla Rahesuolla. Kolmen vuoden aikana pyritään ennallistamaan kokonaisuudessaan 1000 hehtaaria soita, tehostamaan vesiensuojelua, ennallistamaan vaelluskalojen elinympäristöjä, kutualueita ja reittejä, perustamaan ekologisia käytäviä ja tukemaan Koitajoen ainutlaatuista karjalaista kulttuuria ja kyliä.

rahe3Elohopeaongelmaan etsitään jatkotutkimuksella ratkaisuja Koitereella. Hankkeessa ei tulla perustamaan uusia suojelualueita eivätkä toimet vaikuta elinkeinojen harjoittamiseen, vaan toimenpiteet kohdistetaan luontoarvonsa menettäneisiin elinympäristöihin. Yksityismailla toimitaan maanomistajien ehdoilla.

Hankkeesta yli 85 % menee suoraan ennallistamistoimiin, joissa käytetään paikallisia urakoitsijoita, joten hankkeella on merkittävä työllistävä vaikutus. Hanke on historiallisen suuri käänne Koitajoelle ja Koitereelle. Osana hanketta on tarkoitus kehittää edelleen vuoropuhelua paikallisten ja toimijoiden välillä, mutta pääpainopiste on konkreettisissa ennallistustoimissa.

Alueen tietoportaali www.koitajoki.org on avattu. Sinne kootaan kulttuuriperintö-, ennallistamis- ja luontotietoa koko Koitajoen alueelta. Sivustolla on jatkuvasti ajankohtainen ennallistamistilanne. 

Menneen Koitere 1 -hankkeen tuloksista ja tulevasta Koitajoki: Land of Epic Poetry -hankkeesta voi tulla kuulemaan lisää 7.10 järjestettävässä Koitajoki-Koitere foorumissa. Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä Katri Vala -keskuksessa Ilomantsissa tai sitä voi seurata etänä. 

Kategoria(t): Toiminta. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.