Kissapuro ennallistuu taimenvirraksi

IMG_20200504_101646Kesällä 2020 Landscape Rewilding-ohjelma, yhteistyössä ELY-keskuksen ja muiden rahoittajien kanssa, ennallistaa Kissapuroa. Tavoitteena on palauttaa luontaiset arvokalakannat.

Jukajärvellä sijaitseva Kissapuro on yksi järven ja Jukajoen merkittävistä osa-valuma- alueista. Vuosina 2011-2018 koko Kissapuron valuma-alue ja uoma ennallistettiin osana Jukajoen laajamittaista kunnostusta. Vesimittauksissa Kissapuron vedenlaatu on osoittautunut hyväksi ja aluetta vaivaava pH-happamuus on pääosin kurissa.

Keväällä 2020 arvioimme potentiaalin Kissapurolla taimenen luontaisten kutualueiden sekä poikaselinympäristöjen kalataloudellisesta ennallistamisesta. Yhteensä ennallistettaisiin noin 2 kilometrin matkalla, kivennäismailla Kissapuron uomaa. Vastaavat, saman työryhmän laadukkaat taimenen kutu- ja poikaselinympäristöennallistamiset toteutettiin Jukajoella ja Aajeenpurolla 2017-2019.

Hankkeessa toteutetaan Kissapuron kalataloudellinen kunnostus. Hankkeessa perustetaan taimenen kutualueet sekä ennallistetaan poikaselinympäristöt sekä ennallistetaan uoman rakenteellinen morfologinen monimuotoisuus, jolloin hankkeesta hyötyy myös muu vesiluonto. Selvitetään myös Vuoksen kannan harjuksen elinympäristöjen ennallistamismahdollisuudet ELY- keskuksen kanssa.

Hanketta tukevat OSK Lumimuutos / Landscape Rewilding -ohjelma, kalanhoitomaksuvarat / Pohjois-Savon ELY-keskus, UPM oy sekä muut rahoittajat.

Kategoria(t): Toiminta. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.