Näätämö –joen yhteishallintahankkeen viides vuosi hyvässä vauhdissa

Vesiensuojelusuunnittelu leviää Sevettijärvelle, historiallista kalastuskulttuuria selvitetään kesän aikana

Laulu nosti apajan, apaja nosti laulun. Kuva: Chris McNeave, 2014

Laulu nosti apajan, apaja nosti laulun. Kuva: Chris McNeave, 2014

Näätämö –joen yhteishallintahanke edistää valuma-alueen varautumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin yhdistämällä kolttasaamelaista perinnetietoa ja viimeisintä tiedettä. Se on toiminut jo viiden vuoden ajan.

Vuoden 2016 kenttäjaksolla keskitytään sekä vesiensuojelukysymyksiin, että kartoitetaan menneitä muutoksia ja yleiskuvaa valuma-alueen tilasta. Kesän 2016 tavoitteena on selvitellä Sevettijärven lähivaluma-alueen tilaa ja esittää vesiensuojelutoimia kyläläisille tärkeän järven tilan kunnostamiseksi. Esimerkiksi eroosiontorjuntasuunnittelu, ravinnekuormitus ja ennallistettavien elinympäristöjen ja kohteiden kartoitus jatkuu. Kesäkuun alussa Näätämö –hanke on esillä Inarissa järjestettävässä ympäristömuutosten seuranta -työpajassa, jonka järjestävät Yhdysvaltojen ja Suomen viranomaiset.

Hankkeen kolttasaamelaiset kanssatutkijat keräävät havaintoja maastossa koko pyyntikauden ajan. Tämän lisäksi petokalapyyntiä tehostetaan mateen ja hauen osalta niillä valuma-alueen osilla, jossa ne ovat laajentaneet reviiriään ja vaikuttavat mahdollisesti lohen lisääntymiseen.

Kolttasaamelaisten sekä muiden historiallista kalastuskulttuuria ja vesienkäyttöä tutkitaan kesäkaudella vuosien 1945-1991 väliseltä ajalta. Tämä katsaus antaa lisätietoja menneiden vuosikymmenien kalastorakenteen, kulttuuripyynnin ja alkuperäiskansan maankäyttöön. Tulokset julkaistaan syksyllä sekä tiedeartikkelissa että työraportteina.

Vainos –joen alavaluma-alueen kunnostustoimista neuvotellaan edelleen ELY :n kanssa. Näätämö –joen yhteishallintahanke  on jättänyt asiasta viranomaisille rahoituspyynnön keväällä 2015. Taustalla on yli 30 vuoden ajan kertyneitä paikallisten toiveita kunnostaa vaurioitunut Vainos –joen alavaluma-alue. Nyt etsitään liikkeellelähtöä, ja syksylle 2016 päästään toivottavasti kenttätöihin. Tämän lisäksi neuvotteluita käydään kahdesta EU –rahoituksesta Näätämö –joen yhteishallintahankkeen pitkäaikaiseksi rahoitukseksi.

Alkuvuoden 2016 aikana Näätämö –joella on hankittu kolttasaamelaiselle työryhmälle uusia ammattikalastusverkkoja sekä muuta seurantakalustoa. Hanke esiteltiin laajassa ’Species on the Move’ -tiedekonferenssissa Tasmaniassa, Australiassa helmikuussa. Näätämö –hanke oli esimerkki uusista käytänteistä, jossa alkuperäiskansojen tieto ja luonnontiede voivat menetelmällisesti vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin kalottialueella. Tämä on johtanut kansainvälisten rahoittajien kanssa jatkoneuvotteluihin, joista tuloksia odotetaan syksyä kohti. Niistä tiedotetaan erikseen.

Näätämö –joen yhteishallintahankkeen vuoden 2016 toimia rahoittavat pääasiassa OSK Lumimuutos, Itä-Suomen yliopisto, Saa’mi Nue’tt –järjestö, Pohjoismaiden ministerineuvosto sekä Yhdysvaltain kansallinen lumi- ja jäätietokeskus.

Kategoria(t): Toiminta. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.