Aihearkisto: Toiminta

Suomen Kuvalehti raportoi Selkieltä ja Lumimuutoksesta

Suomen kuvalehti esittelee uusimmassa numerossaan laajasti Selkien kylän elämää sekä OSK Lumimuutoksen toimintaa. Artikkeli pohjaa Joel Karppasen ottamiin valokuviin, jotka ovat osa We Feed the World -näyttelyä Lontoossa. Jutun voi lukea täältä.

Tallennettu kategorioihin Toiminta | Kommentit poissa käytöstä

Parkanon Kuivasjärven valuma-alueelle uusi monitoimikosteikko

Pro Kuivasjärvi ja OSK Lumimuutos ovat toteuttaneet monitoimikosteikon Kuivasjärven luoteiselle valuma-alueelle. Se on Pirkanmaan suurimpia lajissaan, 7,3 ha, ja toimii myös luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävänä kohteena. Kosteikko on osa Landscape rewilding -toimia. Pro Kuivasjärvi ry on saanut vuoden 2018 vesiensuojeluhankkeensa … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Toiminta | Kommentit poissa käytöstä

Uusi tutkimus Linnunsuosta julki

Puolalainen tutkija Joanna Latoszek on tehnyt lopputyönsä Lillen yliopiston ja Karelia-AMK:n kanssa Linnunsuohon liittyen. Raportin voi lukea englanniksi täällä. Joanna dokumentoi kevään ja kesän 2018 lintuhavaintoja bioindikaattoreina. Erityisesti merikotka- ja viiriäishavainnot olivat oleellisia tänä vuonna. Peruslajisto painottui kahlaajiin, telkkiin ja … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Toiminta | Kommentit poissa käytöstä

OSK Lumimuutos neuvotteli yhteistyöstä Ahvenanmaan maakunnassa

Syyskuun lopussa OSK Lumimuutoksen delegaatio vieraili Ahvenanmaalla. Ohjelmassa oli pyydetty puheenvuoro Coast4Us -seminaarissa, mediaesiintymisiä ja yhteistyötapaamisia. Ahvenanmaan sijainti Itämeren kannalta keskiössä on nostanut paikallisen tiedon roolia esiin ympäristömuutosten seurannassa ja niitä ratkottaessa. Esimerkiksi Ahvenanmaan saariston glo- ja flada- järvet ovat … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Toiminta | Kommentit poissa käytöstä

Maakaista kirjoittaa laajasti Jukajoen ennallistamisesta ja Linnunsuosta

Maakaista käsittelee Jukajoen kunnostusta, Linnunsuon kosteikkoa ja luonnonsuojelualueiden uusia hallintamalleja laajassa artikkelissa täällä.

Tallennettu kategorioihin Toiminta | Kommentit poissa käytöstä

Kolttasaamelaiset vastasivat ilmastohaasteeseen ennallistamalla lohikalojen elinympäristöjä

Kolttasaamelaiset perustivat Näätämöjoen yhteishallintahankkeen 2011 vastatakseen ilmastonmuutoksen haasteisiin. Kesä 2018 realisoi uhkakuvat Saamelaisalueella. Kolttasaamelaisten ennallistamat Sevettijärven alueen Vainosjoen ja Kirakkakosken ensimmäiset kohteet mahdollistavat lohikaloille parempia mahdollisuuksia selvitä muutoksen keskellä. OSK Lumimuutos oli hankkeen vastuullinen vetäjä. Vuonna 2016 käynnistyneen hankkeen aikana … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Toiminta | Kommentit poissa käytöstä

PYYDETÄÄNKÖ VAI OTETAANKO LUONNOLTA?

Perjantai 17.8.2018 klo 18–20 Pyydetäänkö vai otetaanko luonnolta? Paikka: Runonlaulajan pirtti, Parppeinvaara, Parppeintie 4. Luento- ja keskusteluilta suomalaisten luontosuhteesta. Alustaa tutkija, dosentti, ammattikalastaja Tero Mustonen aiheesta Koitajoen jokinuottaus ja perinnetieto. ”Koitajoen erämaataloudet” -raportti on puhuttanut koko kesän Ilomantsissa ja sen kylissä. Tero Mustonen tiivistää Koitajoella … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Toiminta | Kommentit poissa käytöstä

Kuivasjärvelle perustetaan yli seitsemän hehtaarin kosteikko

Pro Kuivasjärvi ry ja OSK Lumimuutos toteuttavat Kuivasjärven valuma-alueelle vuoden 2018 aikana noin seitsemän hehtaarin vesiensuojelukosteikon. Hankkeen kokonaisbudjetti on 12,000 e. ELY-keskus hyväksyi hankkeen päätöksen lopullisesti viime viikolla. Kosteikon tavoitteena on vähentää valuma-alueelta tulevia kuormituksia. Mittakaavaltaan kosteikko on Pirkanmaan suurimpia. … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Toiminta | Kommentit poissa käytöstä

Uusi mittava soiden ja metsien ennallistamisohjelma kasvattaa Suomen hiilinieluja

Euroopan investointipankki, Osuuskunta Lumimuutos ja hollantilainen Rewilding Europe käynnistävät kansallisesti merkittävän suo- ja metsäluonnon ennallistamisohjelman, ”Landscape Rewilding in Finland” .  Kyseessä on Suomen historian suurin yksityismailla käynnistyvä ennallistamisohjelma. Ohjelman toimenpiteillä 2020-luvun loppuun mennessä voidaan ennallistaa kymmeniä tuhansia suoalueita ja metsiä. Ohjelma … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Toiminta | Kommentit poissa käytöstä

Laaja raportti Koitajoen erämaatalouksista ja ympäristömuutoksista julki

Koitajoen erämaataloudet muuttuvassa ympäristössä -raportti käsittelee Koitajoen valuma-aluetta. Aluksi selvitetään Ilomantsissa vallinnutta ”erämaatalouksien” laatua ja ominaisuuksia sekä niihin liittyvää kulttuuriperinnettä. Tämän lisäksi kirjallisuuden avulla tarkastellaan Koitajokeen vaikuttaneita historiallisen ajan toimia. Toisen maailmansodan jälkeinen ajanjakso muutti oleellisesti Koitajoen ominaispiirteitä. Vesivoimarakentaminen, laajamittaiset avohakkuut, … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Toiminta | Kommentit poissa käytöstä